Nieuws uit de Brugse regio

N-VA vraagt extern onderzoek naar Brugse brandweerleiding


Audio Reportage

N-VA vraagt extern onderzoek naar Brugse brandweerleiding
Brugge, dinsdag 23/4/2013. N-VA gemeenteraadslid Eric Lagrou vraagt zich af wanneer de structurele problemen aan de top van de Brugse brandweer zullen worden opgelost. Hij heeft daarover een schrijven gericht aan schepen Frank Vandevoorde, met de vraag wanneer de problemen die twee jaar geleden onder meer via berichtgeving van onze collega wijlen Jan Van Belle naar boven kwamen, in verband met een gedoogbeleid in de brandweerkazerne van Brugge en daaraan gekoppeld de problemen rond de aanstelling van een nieuwe brandweercommandant in opvolging van Cdt. Anthierens, die in september 2011 op pensioen ging. 'Welnu we zijn nu twee jaar later en de problemen zijn nog niet opgelost integendeel,' zegt Lagrou. 'Wij willen dit opgelost zien, ook al omdat ongerust zijn voor de mogelijke gevolgen voor de Brugse bevolking inzake dringende hulpverlening. De aanslepende interne conflicten kunnen die deze hulpverlening immers in het gedrang brengen'.

Onregelmatigheden

In maart 2011 zijn onregelmatigheden vastgesteld bij de brandweer Brugge. Zo werd een technisch medewerker van de garage als ordemaatregel overgeplaatst via naar de politie, na een intern onderzoek uitgevoerd door de stadssecretaris en het diensthoofd personeel, waarbij ook een onderzoek werd gevraagd aan de gerechtelijke politie. De Raad van State stelde dat deze ordemaatregel mocht duren tot het onderzoek van het parket is afgerond, maar de procureur des Konings heeft het onderzoek zonder gevolg afgesloten en de medewerker is nog niet opnieuw tewerkgesteld bij de brandweer. Bij de vrandweer werken inmiddels ook geen mecaniciens, dus rijzen vragen bij de veiligheid en inzetbaarheid van de wagens van brandweer en politie.

Nieuwe commandant

Ook het opvolgingsdossier voor een nieuwe commandant voor de brandweer blijft beroeren. Voor die opvolging waren destijds drie kandidaten waarvan er één kandidaat naar de Raad van State stapte. De nieuw aangestelde bandweercommandant Dirk Broeckx is naar wij vernemen 'voor zekerheid' na één jaar al terug naar zijn thuisbasis in Turnhout en wordt momenteel vervangen door kapitein Gardin, maar die situatie mag volgens Lagrou niet te lang aanslepen: Iedereen binnen de brandweer moet zo spoedig mogelijk weten wie hun beleidsman wordt en kan zorgen voor rust in de kazerne en vooral orde op zaken zet. Broeckx zou tijdens zijn jaar in Brugge dagelijks zijn dienstwagen gebruikt hebben, naar zijn woning in Tunrhout te rijden en normaal had hij binnen de 6 maanden moeten wonen in Brugge. Volgens Lagrou heeft de vorige schepen van brandweer, Hilde Decleer, alles te lang laten aanslepen en hij vraagt aan schepen Frank Vandevoorde een doorlichting van de brandweer door een extern onderzoeksbureau.

(FN-Eigen Berichtgeving)
Meer over Politiek    N-VA    Eric Lagrou    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag