Nieuws uit de Brugse regio

Karin Robert blijft vrijwel zeker in Brugse OCMW raad

Karin Robert blijft vrijwel zeker in Brugse OCMW raad
Brugge, donderdag 28/3/2013. Gisteren is een voorstel tot decreet goedgekeurd dat de mogelijkheid schrapt dat een Raad van Verkiezingsbetwistingen ambtshalve uitspraken kan doen omtrent verkiezing ocmw raden. Het decreet zou de lopende procedure bij de Raad Van State (RVS) zonder voorwerp laten en betekent vrijwel zeker, dat Karin Robert van Groen, die na een "fout" van een sp.a gemeenteraadslid die blanco en ongeldig stemde bij de verkiezing, werd verkozen toch lid zal blijven van de Brugse OCMW-raad.

Geen ambtshalve interventies meer

Volgens de provinciale raad voor verkiezingsbetwistingen, die zonder klacht het Brugse dossier had onderzocht, van ambtswege dus, was een fout geslopen in de voordrachtsakte van Groen. Daarin moet zowel een vrouw als man worden vermeld met een opvolger. Dat er in het geval van de verkiezing van de OCMW-raden automatisch zou overgegaan worden tot een ambtshalve onderzoek, is echter niet voorzien in het Vlaamse decreet, dat letterlijk stelt: 'Dat rechtscollege is bevoegd om bezwaren te behandelen die tegen de verkiezing van de leden van de raden voor maatschappelijk welzijn worden ingebracht'. In de toelichting van dit artikel 15 van het OCMW-decreet wordt ook expliciet verwezen naar 'de bevoegdheid van de Raden voor het behandelen van bezwaren tegen de verkiezingen van de OCMW-raden'. Het breed gedragen voorstel van decreet dat hier nog eens extra op drukt, is afkomstig van Jan Durnez (CD&V), Marius Meremans (N-VA), Jurgen Van Lerberghe (sp.a), Marnic De Meulemeester (Open VLD), Bart Caron (Groen), Jan Verfaillie (CD&V), en Annick De Ridder (OpÍn VLD), die in hun tekst letterlijk verwijzen naar de westvlaamse uitspraken en stellen dat 'in de gevallen dat er een uitspraak tot vernietiging werd gedaan - zonder dat er een klacht tegen die verkiezingen werd geformuleerd Ėdit ernstige gevolgen heeft.' En dat 'Een ambtshalve onderzoek van de verkiezing van de OCMW-raadsleden, daar waar dit niet gebeurt voor de gemeenteraadsleden zou ook een verschillende behandeling van deze mandatarissen betekenen. Ook dergelijke verschillende behandeling is zeker niet de bedoeling geweest van de decreetgever.'

Om de bestuurbaarheid van de lokale besturen en de gelijke behandeling van gemeente- en OCMW-raadsleden te garanderen, wordt nu dus een decreetswijziging doorgevoerd die inhoudt, dat de verkiezing van OCMW-raadsleden enkel kan vernietigd worden op basis van een bezwaar.

Door "beginnersfout" verkozen

De verkiezing van Karin Robert zorgde begin dit jaar voor ophef, omdat er 5 ongeldige en 3 blanco stemmen waren uitgereikt, doordat minstens 1 lid van sp.a niet de voorzien kandidaat van de eigen partij, Pablo Annys, aankruiste zoals vooropgesteld. Dat leidde tot verregaande onenigheid binnen sp.a, wiens leden nog tientallen weken kibbelden over wat was fout gegaan. Officieel blijft de partij het overigens nog steeds op een "beginnersfout" houden van een gemeenteraadslid die toen reeds 6 jaar in de raad zat en die in het dagelijks leven als wijkagent bij de politie toch ook al enige ervcaring met formulieren moet hebben gehad. Voor Pablo Annys kostte de fout onder meer zijn geplande aanstelling als ondervoorzitter van het OCMW.

(FN-Eigen Berichtgeving/Foto: EC)
Meer over Politiek    Groen    sp.a    Verkiezingen    Pablo Annys    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag