Nieuws uit de Brugse regio

Stad gaat wijk per wijk UNESCO richtlijnen in detail uitwerken


Audio Reportage

Stad gaat wijk per wijk UNESCO richtlijnen in detail uitwerken
Brugge, woensdag 20/3/2013. De stad is gestart met een reeks studies die in de komende twee jaar wijk per wijk moeten duidelijk maken welke stadsontwikkeling in Brugge nog mogelijk is, rekening houdend met de UNESCO richtlijnen voor een Werelderfgoedstad. Schepen voor Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V) bouwt hiermee voort op het managementplan voor het Brugse UNESCO werelderfgoed dat in 2012 werd opgemaakt in antwoord op de in 2010 door UNESCO geformuleerde vragen en aanbevelingen. In dit plan werden bijkomende studieopdrachten geformuleerd, die ondertussen opgestart zijn, zegt Demon, die hoopt dat eerste studieopdracht, voor het West-Brugge kwartier, tegen eind 2013 kan afgerond worden.

Bouwvolumes

Hoogbouw en grotere bouwvolumes moet daarbij blijven kunnen, volgens schepen Demon, in weerwil van de UNESCO kritiek tegen de steeds groeiende bouwvolumes in de historische binnenstad, die volgens Andries Vanden Abeele, de woordvoerder van de Brugse erfgoedverenigingen, 'het gevolg zijn van de druk van projectontwikkelaars, die steeds hoger en dieper willen bouwen om meer vierkante meters tot stand te brengen, met voor gevolg dat de binnenstad wordt versmacht'. Volgens Demon moeten we 'als we nieuwe mensen naar de stad willen halen, weten we dat er op onze gronden ook stukken hoogbouw gaan moeten komen,...'

West Brugge

"De eerste deelplannen zijn nu in opmaak voor West-Brugge waar het studiebureau Urbain + ABD onder meer een huisbezoeken aan een 25-tal woningen waarvan men weet of vermoedt dat ze historisch waardevol zijn doet. Daarmee wordt dan een toekomstvisie per deelgebied vastgelegd. De Smedenstraat zal als typische historische poortstraat zeker moeten behouden blijven, maar nieuwe ontwikkelingen kunnen er komen door herbestemming van de leegstaande kloosters en de site van het VTI. Ook voor de locatie van het politiegebouw in de Hauwerstraat zal een nieuwe bestemming moeten gezocht worden en deze studieopdracht voor West-Brugge kwartier zou tegen het einde van 2013 moeten afgerond worden,' besluit schepen Franky Demon (CD&V).

(FN-Eigen Berichtgeving/Foto: Ingezonden)

FN
Meer over Economie    Ruimtelijke Ordening    Politiek    CD&V    Franky Demon    Erfgoed    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag