Nieuws uit de Brugse regio

Provincie blijft professionele kunstenorganisaties toch verder financieren


Audio Reportage

Provincie blijft professionele kunstenorganisaties toch verder financieren
Brugge, maandag 18/3/2013. De 25 gesubsidieerde West-Vlaamse professionele kunstenorganisaties, waaronder onder meer het Brugse Concertgebouw, kunnen, ondanks de genomen maatregelen in het kader van de interne staatshervorming, tot en met 2016 rekenen op financiŽle steun van de Provincie West-Vlaanderen. In het kader van de staatshervorming was beslist dat de provincie niet langer parrallel mochten subsidiŽren. 80 % van de centen die de provincie toekende werd overgeheveld van het provinciefonds naar de Vlaamse Overheid en het restbedrag, 20 % kon de provincie nog een gericht cultuurbeleid voeren, maar niet gericht op dezelfde 25 kunsthuizen die dus vanuit Vlaanderen zouden worden betaald. De kunsthuizen liepen hierdoor wel ruim 100.000 euro die over meerdere jaren was begroot mis en na onderhandelingen met de minister van Cultuur is nu afgesproken dat de kunstenorganisaties de overgehevelde provinciale subsidies tot en met 2016 verder doorgestort zullen krijgen bovenop hun Vlaamse subsidie binnen het Kunstendecreet, zegt Myriam Vanlerberghe, gedeputeerde voor Cultuur van de Provincie West-Vlaanderen.

Nieuwe regels vanaf 2017

Nadien, vanaf 2017, maken de middelen integraal deel uit van het totale budget voor kunsten van de Vlaamse overheid en moet de provincie duswel inbinden en het restsaldo van 20 % autonoom elders inzetten op de wijze die het best past in het cultuurbeleid van de provincie. West-Vlaanderen is tot nu toe de eige provincie die besliste om de 25 professionele kunstenorganisaties de 20 % te laten behouden als overbruggingsmaatregel naar nieuwe regels die in 2017 in zullen gaan.

(FN-Eigen Berichtgeving)
Meer over Concert    Theater    Dans    Verenigingen    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag