Nieuws uit de Brugse regio

Gaat Brugge sociale woningen zonder grond verkopen?


Audio Reportage

Gaat Brugge sociale woningen zonder grond verkopen?
Brugge, zaterdag 2/3/2013. Groen, die in Brugge mee in de meerderheid zit in de OCMW raad en dus mee helpt sturen in het sociale beleid van de stad, stelt voor dat ook Brugge een systeem opzet, waarbij de grond waarop sociale woningen worden gezet eigendom van een sociale huisvestingsmaatschappij blijft, en enkel de woning zelf wordt verkocht. 'Het niet hoeven aankopen van de grond scheelt een serieuze slok op de borrel,' aldus gemeenteraadslid Bruno Mostrey, die er op wijst dat Brussel en Gent al aan het werk zijn aan projecten van 'Community Land Trusts' (CLT), zoals het uit de Verenigde Staten overgewaaide systeem heet.

Slim?

'CLT is een slim systeem waarbij een soort steun wordt gegeven aan mensen met een lager inkomen die een woning willen kopen. Als de woning doorverkocht wordt, gaat de meerwaarde niet naar de verkopers alleen maar blijft een groot deel bij de CLT. Zo gaat de sociale investering die wij als maatschappij doen niet verloren na één generatie,' argumenteert Mostrey.

Geen gewone sociale koopwoningen meer

'Ik stel voor aan het stadsbestuur om in het startende sociale woningbouwproject in de Duivenkeet de piste van de Community Land Trust mee opgenomen wordt. Hierbij hoeven de plannen van de woningen zelf niet te veranderen, maar doen we wel een pak ervaring op met dit systeem in het begin van de legislatuur. Ervaring die het sociale woonbeleid ten goede kan komen de volgende zes jaar. Wij zijn absoluut geen voorstander van sociale koopwoningen in de wijk Duivenkeet, zoals recent werd voorgesteld door het nieuwe stadsbestuur. We moeten ten volle inzetten op sociale huurwoningen in het beheer van sociale huisvestingsmaatschappijen, maar ook op sociale verhuurkantoren. In het tweede geval zijn de woningen eigendom van particulieren die dit in beheer geven aan een sociaal verhuurkantoor,' aldus nog Bruno Mostrey.

(FN-Meegedeeld-BM)
Meer op
Meer over Politiek    Groen    Sint-Pieters    Huisvesting    Sociaal    Welzijn    Bruno Mostrey    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag