Nieuws uit de Brugse regio

Brugse alcoholverbod opgeschort


Audio Reportage

Brugse alcoholverbod opgeschort
Brugge, woensdag 27/2/2013. De Brugse gemeenteraad heeft vanavond het alcoholverbod opgeschort, niet afgeschaft. De opschorting kwam er na een stevig debat waarin vooral Bruno Mostrey (Groen) in het gebruik van het reglement door de politie redenen zag om de afschaffing te vragen.

Zwak advies van de politie

Volgens Mostrey omvat het advies van de politie 'wat losse bevindingen van politiemensen in het veld, maar vooral het ontbreken van objectieve cijfers valt op. We mogen toch verwachten dat de politiediensten toch wel wat objectieve cijfers kunnen voorleggen? Dit advies is vanuit de buik opgesteld en niet als wetenschappelijk onderbouwd politiewerk', zei Mostrey. Terwijl 'de toepassing ervan door de politie het ultimum remedium had moeten zijnen enkel bij excessief gedrag, waarbij het duidelijk is dat alcholconsumptie aan de basis ligt, en na duidelijke aanmaningen kon een bestuurlijk verslag ter zake opgesteld worden' zo heettte het officieel maar in de parktijk blijkt dat zeker niet in alle gevallen niet zo te zijn gegaan, zo blijkt uit de letterlijke politieverslagen: De overtedingen luiden: Betrokkene wandelt met een halfvol glas bier over het voetpad. En even later... Terwijl de politie bezig is met de voorgaande vaststelling, passeert deze persoon daar eveneens met een halfvol glas bier. Dit staat toch mijlenver van exessief gedrag? In de beschrijvingen in de dossiers lees ik meer gevallen van uitlokking, dan van echt problematiche overlast. En wat te zeggen van de ongelijkheid tussen een burger die alleen staat met zijn pintje, en duizend supporters die pinten drinken op de markt. Blijkbaar mag je de wet wel overtreden, als je maar met genoeg bent... Het alcolholconsumptieverbod kan dan wel handig zijn voor de politie zelf die moet optreden, maar het geeft vooral een middel aan hen om ongenuanceerd te zijn,' vond Mostrey.

Alternatief

Mostrey stelde oon verschillendealternatieven voor. Hij wil bijvoorbeeled weekendploegen met agenten die gemotiveerd zijn om specifiek 's nachts in uitgangsbuurten te patrouilleren in plaats van agenten continu te wisselen. 'Weekendploegen hebben het voordeel dat agenten ervaring op doen. Ze leren het Brugse uitgaansmilieu van binnen en van buiten kennen. De amokmakers worden herkend met een meer adequaat optreden tot gevolg. Leid deze agenten hier ook specifiek voor op en laat ze veel ervaring opdoen. En organiseer overleg met de café­uitbaters, de jeugdraad en de jeugddienst. Bied ook aangepast vorming aan voor horecapersoneel. Hoe sneller problemen en conflicten in de kiem gesmoord worden, hoe effectiever en de rol van horecapersoneel is hierin zeer betekenisvol. Een ruzie opgelost aan den toog is beter dan één opgelost op straat."

Politie dreigt met boycot

"Uit het politierapport blijkt volgens Mostrey ook dat 'als het alcoholverbod wordt afgeschaft, de politie een deel van haar werk niet langer wil doen'. Hij sprak de burgemeester hierover duidelijk aan: 'ik weet niet hoe u zich voelde toen u dit las, maar ik voelde mij zeer ongemakkelijk. Ik pik dit niet. En ik hoop te mogen verwachten dat u dit ook niet pikt.'

Opschorten is niet afschaffen

Mercedes Van Volcem (Open VLD) stelde dan weer 'een hee l verschil' vast tussen de verkiezingsbelofte van het afschaffen en opschorten. 'Volgens de Vereniging van Steden En Gemeenten (VVSG) is het overgens onmogelijk een politiereglement op te schorten', zei ze, zwaaiend met een mail van Mark Suykens van de VVSG. 'Dat is een bevoegdheid van de gouverneur. Je kunt het aanpassen, wijzigen en intrekken maar opschorten is een manifeste onwettelijkheid, vandaar dat ik ik naar de gouverneur stap als jullie voor deze optie kiezen.'

Toch schorsen

Maar uiteindelijk werd, ondanks de tegenstemmen van Open-VLD, toch gekozen voor het schorsen, in de zin van opschorten, en dat mag volgens burgemeester Renaat Landuyt wel, want: 'de gemeenteraad mag een door zichzelf gestemde verordening aanpassen: ze tijdelijk buiten werking stellen is een aanpassing...'

(FN-Eigen Berichtgeving)
Meer over Jongeren    Politiek    Groen    Open VLD    sp.a    Mercedes Van Volcem    Renaat Landuyt    Politie en Gerecht    Bruno Mostrey    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag