Nieuws uit de Brugse regio

Brugge zoekt kandidaten om lid te worden van Gecoro


Brugge, dinsdag 5/2/2013. De Gecoro is een adviesraad voor ruimtelijke ordening, opgericht op het niveau van de gemeente. Deze raad komt samen volgens noodwendigheden. In de praktijk komt dit neer op een tiental vergaderingen per jaar.

De wet voorziet in een nieuwe samenstelling van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening na de installatie van de nieuwe gemeenteraad.
De leden van de Gecoro worden benoemd voor zes jaar. Hun benoeming is hernieuwbaar.

De gemeenteraad bepaalt de maatschappelijke geledingen waarvan vertegenwoordiging wenselijk wordt geacht. Deze maatschappelijke geledingen kunnen leden en plaatsvervangers voordragen. De nieuwe Gemeenteraad bepaalt eind januari welke geledingen moeten vertegenwoordigd worden.
Daarnaast maken ook deskundigen deel uit van de Commissie. In Brugge gaat het om zeven effectieve leden en zeven plaatsvervangers.

Kandidaturen voor de Gecoro Brugge kunnen schriftelijk worden overgemaakt aan het College van Burgemeester en Schepenen, Burg 12, 8000 Brugge.

(FN-Meegedeeld-Brugge)

FN
Meer over Ruimtelijke Ordening    Milieu    Politiek    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag