Nieuws uit de Brugse regio

Groen kiest nieuw partijbestuur


Audio Reportage

Groen kiest nieuw partijbestuur
Brugge, maandag 4/2/2013. Afgelopen weekend heeft de Brugse afdeling van Groen een nieuw partijbestuurverkozen. David Vanholsbeeck wordt de nieuwe voorzitter, Valentijn Vyvey ondervoorzitter en Trui Driesens afdelingssecretaris.

Nood

"Na de verkiezingscampagne, waarbij Groen Brugge niet alleen drie zetels in de gemeenteraad behaalde, maar ook een zitje in de OCMW- én provincieraad bemachtigde, waren de interne structuren aan vernieuwing toe," licht Vanholsbeek toe, want gezien Groen een doorgedreven decumul-politiek voert, deed fractieleider in de gemeenteraad, Sammy Roelant, afstand van het voorzitterschap en gaf ondervoorzitter Karin Robert, die OCMW-raadslid werd, ook de fakkel door.

David Vanholsbeeck

De leden van Groen Brugge kozen de 33-jarige David Vanholsbeeck, die als jurist werkzaam is als adviseur in de lokale sector. Vanholsbeeck leidde ook de voorbije campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen en werd als enige kandidaat unaniem verkozen. "Dit geeft heel veel vertrouwen voor de toekomst", aldus Vanholsbeeck, "en ik hoop dat we weg de afgelopen jaren, onder impuls van Sammy Roelant, kunnen derder zetten: ons ledenbestand is sterk gegroeid en het is zaak om die vele nieuwe en vaak jonge mensen hebben te ondersteunen in hun Groen engagement. Ik denk dat een verdere uitbouw van het ledenbestand nog steeds kan."

Geen spagaat

Van Holsbeek denk niet dat Groen zich in een spagaatstand heeft gewaagd door in de Brugse OCMw raad met de meerderheid mee tewerken terwijl ze in de gelmeenteraad oppositie voeren: "integendeel: het OCMW aanbod zien we als een opportuniteit en een mogelijkheid om in eerste instantie meer te weten, maar ook om met onze visie meer te kunnen wegen op het beleid. We merken nu al dat de meerderheid met een aantal projecten op onze lijn zit: een klimaatplan, de afschaffing van het alcoholverbod op straat, het tegengaan van de trend van steeds meer GAS-boetes, de oprichting van een stadsontwikkelingsbedrijf, … waren allemaal thema's die door Groen op de politieke agenda werden geplaatst en die nu in het toekomstakkoord van de meerderheidspartijen zitten. Bovendien lag de focus in de campagne op de fietsonveiligheid in Brugge en de jongerenvlucht, zaken die we de komende jaren nauwlettend zullen blijven opvolgen. En niet te vergeten: door onze recente deelname aan het OCMW-beleid zullen we ook zwaar inzetten op de bestrijding van kansenarmoede en het aanbieden van een breder zorgaanbod. Dat zijn allemaal zaken waarvoor de mensen niet blind zijn en dat vertaalt zich in steeds meer leden. We gaan deze mensen waar voor hun geld geven."

Als ondervoorzitter werd Valentijn Vyvey (30) gekozen, zelfstandig website-ontwikkelaar en mede-zaakvoerder van de ecologische webshop Kudzu.Trui Driesens (58) zorgt dan weer voor de continuïteit in het dagelijks bestuur en werd herkozen als secretaris.

(FN-Meegedeeld-Groen/Foto: Groen)

FN
Meer over Politiek    Groen    David Vanholsbeeck    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag