Nieuws uit de Brugse regio

10 miljoen euro voor fietsprojecten aan station en N31

10 miljoen euro voor fietsprojecten aan station en N31
Brugge, dinsdag 27/11/2012. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits maakt bijna 10,5 miljoen euro vrij voor nieuwe fietsinfrastructuur in Brugge. Dat is in Brussel bekend gemaakt. In de stationsomgeving en langs de Expresweg N31 komt belangrijke nieuwe fietsinfrastructuur. Er komen fietstunnels en fietsbruggen, fietspaden op het kruispunt Koning Albert I-laan-Rijselstraat-Barrièrestraat en dubbelrichtingsfietspaden langs de N31. De werkzaamheden passen bij plannen voor de heraanleg van de achterkant van het station. De nieuwe infrastructuur zal zorgen voor een veiliger en comfortabeler fietsverkeer ter hoogte van deze drukke verkeersknoop.

Boeveriepoort

De Boeveriepoort, waar de Koning Albert I-laan onder de spoorlijn door loopt, is een al jaren gekende flessenhals en fietstellingen geven aan dat er tijdens de ochtendspits elk uur meer dan 900 fietsers door de tunnel rijden. De huidige fietsstroken in de tunnel zijn daar echter veel te smal voor en elke dag steken 750 fietsers en ongeveer 240 voetgangers de Koning Albert I-laan over aan de verkeerslichten met de Stationsstraat. Deze oversteek is wel beveiligd met verkeerslichten, maar blijkt niet te voldoen voor zoveel fietsers en voetgangers. Het kruispunt is daarom ook opgenomen in de lijst van gevaarlijke kruispunten in Vlaanderen.

Aanpak

Parallel aan de Koning Albert I-laan wordt nu een nieuwe fietsverbinding gecreëerd vanaf de uitrit van de bestaande fietstunnel aan het VTI tot aan de Stationslaan. Deze verbinding kruist de vestinggrachten met 2 fietsbruggen en gaat dan via een fiets- en voetgangerstunnel door de spoorwegberm. Deze tunnel krijgt een bruikbare breedte van 6m, waarvan 4m bedoeld is voor fietsers en 2m als voetpad. Die nieuwe fietsroute sluit naadloos aan op de bestaande fietsroute langs de Ring en op de Boeveriestraat die een autoluwe verbinding biedt naar het stadscentrum. Fietsen wordt hier veiliger en aangenamer door het tracé via de vesten. De bestaande aanliggende fietsstroken onder de Boeveriepoort verdwijnen. De bestaande fietsoversteek op het kruispunt van de Koning Albert I-laan met de Stationslaan wordt vervangen door een fiets- en voetgangerstunnel van 6m breed. Daarvan is 4m bedoeld als fietspad en 2m als voetpad. De fietstunnel sluit aan op het aan te leggen autovrije plein voor het kamgebouw. Vlaanderen betaalt de totale kostprijs van de aanleg: bijna 9 miljoen euro. De aanleg van de fietsinfrastructuur is gekoppeld aan de heraanleg van de stationsomgeving. Infrabel staat in voor de aanleg van de fiets- en voetgangerstunnel door de spoorberm in het kader van de werken aan het 3de spoor Brugge – Dudzele. De stad Brugge voert de andere werken uit.

Expresweg

Nog een bijna 1 miljoen euro gaat naar de aanleg van nieuwe dubbelrichtingsfietspaden langs de Expresweg N31 tussen de Torhoutse Steenweg en de Zandstraat, over een afstand van ongeveer 1 km. Door de aanpassingen van de Expresweg wordt er voorzien in fietpaden langs beide zijden van de weg, dat was nog niet het geval tussen de Torhoutse Steenweg en de Zandweg. Met dit project wordt de laatste leemte weggewerkt. De nieuwe fietspaden zullen 2,5 m breed zijn en in comfortabele cemenbetonverharding worden aangelegd.

"Voor Brugge is dit een belangrijke verkeersveilige fietsrealisatie. De nieuwe tunnels zullen een serieuze verbetering zijn voor wie hier dagelijks naar het station, naar het werk of naar school fietst. De aanleg van veilige en comfortabele fietsinfrastructuur is belangrijk om nog meer mensen op de fiets te krijgen. Nog te veel korte verplaatsingen worden met de auto afgelegd terwijl meer dan de helft van al onze verplaatsingen binnen een fietsbare afstand van 5 km ligt", zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits.

Burgemeester Patrick Moenaert reageert opgetogen op de aankondiging.

(FN-Meegedeeld-Vlaanderen)

FN
Meer over Verkeer    Milieu    Mobiliteit    Politiek    CD&V    Hilde Crevits    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag