Nieuws uit de Brugse regio

Aanleg park Den Tir goedgekeurd


Brugge, dinsdag 9/10/2012. Het College van Burgemeester en Schepenen heeft het ontwerp voor het buurtpark, dat op de gronden van de vroegere militaire schietstand 'Den Tir' in Assebroek zal worden aangelegd, goedgekeurd. Eind oktober wordt het ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Na inspraak

Het ontwerp is een verdere verfijning van het voorontwerp dat op de inspraakvergadering van 24 oktober 2011 werd voorgesteld. Het park wordt een avontuurlijke plek waarbij een natuurlijke inrichting centraal zal staan. De bestaande taluds worden behouden en op één plaats doorbroken voor een toegang vanuit de Schijfstraat. Heraanplanting van bomen en struiken op de taluds moet er enerzijds voor zorgen dat de privacy van de omwonenden gevrijwaard blijft. Anderzijds zorgt het ervoor dat het uitzicht en de natuurwaarde van de site zo dicht mogelijk zal aansluiten bij de oorspronkelijke toestand van voor de saneringswerkzaamheden. Een avontuurlijke loopbrug zal in een latere fase twee taluds met elkaar verbinden.
De kortst mogelijke verbinding tussen de Duiventorenstraat en de Schijfstraat wordt gemaakt door een rechtlijnig wandel- en fietspad. Langs deze verbindingsas laten we openbare verlichting plaatsen. Centraal wordt het hoofdpad uiteen getrokken om weer verbonden te worden door een ontmoetingsplein met een houten zitpodium. Langs het hoofdpad komt een fietsenstalling met een zitplek. Verschillende rustplekken en spelelementen worden in het park geïntegreerd.

Eerst moeten dus nog saneringswerkzaamheden gebeuren vooraleer kan worden gestart met de aanleg van het park. Deze zijn momenteel volop aan de gang. Het streefdoel is om in het voorjaar te starten met de aanleg van het park. Dit is echter afhankelijk van een aantal factoren, zoals het volgen van een gunningsprocedure om een geschikte aannemer te vinden. Zodra deze gevonden is en er meer informatie is over wanneer hij met de werkzaamheden kan starten, wordt hierover bewonersbrief van ons verstuurd.

De omwonenden krijgen een plan van het ontwerp toegestuurd. Wie het plan ook in groter formaat wil bekijken (schaal 1/250), kan dat in de gemeenteafdeling Assebroek en in de Stedelijke Groendienst en de Communicatiedienst.

Het plan staat ook op de website van de Stad Brugge: zie link onderaan.

(FN-Meegedeeld-Brugge)


FN
Meer op www.brugge.be/plannen.htm
Contacteren via mail ilse.vansevenant@brugge.be
Meer over Ruimtelijke Ordening    Milieu    Politiek    Assebroek    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag