Nieuws uit de Brugse regio

Jongeren en Brugse poltiek: Bert en Bea


Audio Reportage

Jongeren en Brugse poltiek: Bert en Bea
Brugge, vrijdag 7/9/2012. Deze week brengt de Stadsomroep regelmatig twee nieuwe kandidaten, die voor de verkiezingen, straks op 14 oktober 2012 op de lijst staan. De twee kandidaten van vandaag brengen we met twee individuele interviews die we achteraf tot een geheel monteerden: met Bea De Buyser (Open VLD) en Bert Puype (sp.a).

U geeft de scores

Bij deze interviews kan U onderaan uw reactie op de interviews kwijt. Die reacties zullen we volgende week verder analyseren om te komen tot het Brugs Politiek Jongerenrapport 2012.

Bea en Bert

Bea De Buyser (19) en Bert Puype (18) horen bij de club allerjongste kandidaten, die deze keer op de lijsten staan. En het zijn ook bij uitstek jongerenthema's die hen boeien. En Bert blijkt al jaren politiek actief te zijn en wil nu zijn ambities najagen. Hij stelt vast dat er in de gemeenteraad soms te weinig rekening wordt gehouden. Bijvoorbeeld met het alcoholverbod, het erkennen van uitgaansbuurten en de wijze waarop het openbaar vervoer wordt georganiseerd. Voor jongeren is leven in Brugge nu niet altijd even gemakkelijk, waardoor ze willen wegvluchten, of in Gent blijven plakken na hun studies, wat niet goed is en niet de bedoeling kan zijn: jongeren maken immers de toekomst uit. Bea vindt dezelfde thema's belangrijk maar stelt onmiddellijk vast dat Brugge beter moet worden voor studenten, terwijl de levenskwaliteit van de rest van de Bruggelingen behouden moet worden. Mensen mogen niet leiden onder het toenemend aantal studenten, want Brugge is Gent niet of Leuven zegt ze maar wijdt de problemen even later, nadat we wijzen op het feit dat Leuven eigenlijk kleiner is dan Brugge, ook wat naar het conservatieve karakter van Brugge, waar meer jongeren in de gemeenteraad tegen zou helpen. Scouts Voor Bert heeft zijn verleden in de Scouts een zeer belangrijke rol gespeeld in zijn politieke denken en in het algemeen vindt hij jongerenwerkingen zeer belangrijk voor zelfontplooing van de jeugd. Voor die werking wordt door de stad enerzijds wel veel gedaan maar wij mogen bijvoorbeeld niet meer overnachten in onze scoutslokalen en een fuif organiseren om aan inkomsten te geraken wordt steeds moeilijker. Een beetje betuttelend allemaal,... vindt hij.

Uw score

U kunt nu alvast voor beide kandidaten via de Facebook module onderaan deze pagina een score tussen 0 en 10 te geven aan de kandidaten en daar liefst wat commentaar aan toevoegen. Anoniem toevoegen kan dus niet... Die reacties zullen we volgende week verder analyseren om te komen tot het Brugs Politiek Jongerenrapport 2012.

Opm: De foto van Bert Puype, die door sp.a aan leden van de pers samen met heel wat ander propagandamateriaal werd verstrekt bij de voorstelling van haar kandidaten, is op verzoek van de fotograaf ervan, Quinten Prové, verwijderd wegens vermeende "schending van auteursrecht". Hoe idioot kan een partij zijn, als ze achteraf via haar fotograaf 369 euro auteursrecht laat claimen, op foto's waarmee ze half Brugge volplakt?

(FN-Eigen Berichtgeving)
Meer over Jongeren    Politiek    Open VLD    sp.a    Verkiezingen    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag