Verkeer

Afwerking kruispunt Expresweg met Koning Albert I-laan

Werken in Brugge tot donderdag, 1/11/2012:
Afwerking kruispunt Expresweg met Koning Albert I-laan
Brugge, dinsdag 4/9/2012. De werkzaamheden aan het kruispunt van de Expresweg (N31) met de Koning Albert I-laan komen in hun eindfase. De tunnel onder de Koning Albert I-laan is al een tijdje open. Sindsdien is de aannemer THV Depret - Aswebo volop bezig met de rest van de wegwerkzaamheden. Het afwerken van de rotonde boven de tunnel, de aansluiting met de Koning Albert I-laan, de ventwegen van de N31 van en naar de rotonde en uiteraard ook de fietsersbrug boven het hele complex.

Het grootste deel van de nog uit te voeren werkzaamheden zal geen extra verkeershinder met zich meebrengen. Op bepaalde momenten echter zal kortstondige verkeershinder onvermijdelijk zijn, maar dit wordt tot het minimum beperkt en zal steeds in overleg gebeuren tussen de aannemer, de opdrachtgever AWV (Vlaams Gewest, Agentschap Wegen en Verkeer) en de politie.

Onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden ziet de planning van de werkzaamheden er als volgt uit.

Fietsersbrug
Momenteel is men volop bezig met het plaatsen van de wegbedekking op de fietsersbrug en het aansluiten van de brug op de fietspaden van de Koning Albert I-laan. In normale omstandigheden zal op 17 september 2012 de fietsverbinding tussen Brugge en Loppem via de Koning Albert I-laan hersteld zijn en zal er over de nieuwe brug kunnen worden gefietst. De zijtak naar Kinepolis zal nog niet afgewerkt zijn. Op die zijtak moeten nog een aantal brugdelen aangevoerd worden en daarna moeten daar nog wegbedekking, leuning en aansluiting op de wegenis verwezenlijkt worden. De opening van de zijtak van de fietsersbrug naar Kinepolis is gepland voor begin 2013.

Fase 1: openstellen van de rotonde, aanleg van de ventweg en afrit naar Sint-Michiels voor het verkeer komende uit de richting E403.
Eind september of begin oktober zal in normale omstandigheden de afrit van de N31 naar Sint-Michiels opnieuw opengesteld worden. Het verkeer dat de afrit neemt, zal tot op de rotonde komen, die op dat moment ook volledig zal opengesteld zijn. Via de rotonde zal dan de afrit naar de Koning Albert I-laan kunnen genomen worden; zowel richting Sint-Michiels als richting Loppem.

Fase 2: aanleggen van de Koning Albert I-laan naar de rotonde voor het verkeer vanuit Loppem en aanleggen van de oprit naar de N31 richting Zeebrugge.
Tegen de tweede helft van oktober zal in normale omstandigheden de wegenis in de Koning Albert I-laan in beide richtingen afgewerkt zijn. Tegelijk zal ook de oprit van de rotonde naar de N31 richting Zeebrugge worden afgewerkt. In principe zullen vanaf dan alle verkeersbewegingen mogelijk zijn op het volledig vernieuwde kruispunt.

Fase 3 : aanbrengen van de toplaag
Aansluitend op fase 2 wordt op alle nieuwe wegenis een toplaag aangebracht. Dit zal onvermijdelijk ernstige verkeershinder met zich meebrengen. Vooral tijdens het asfalteren van de rotonde zelf zal alle verkeer omgelegd moeten worden. De asfaltwerkzaamheden zullen geco÷rdineerd worden in overleg met het opdrachtgevend bestuur AWV, de aannemer en de politie. Er zullen uiteraard maatregelen voorzien worden om de hinder zo beperkt mogelijk te houden en het verkeer zo vlot mogelijk te laten verlopen.
Omtrent de exacte planning, timing en fasering van deze asfaltwerkzaamheden zal er later nog nieuwe communicatie gevoerd worden.

(FN-Meegedeeld-Brugge)

FN
Meer verkeersinformatie vindt op de pagina Verkeer!

Meer over Verkeer    Mobiliteit    Verkiezingen    Sint-Michiels    Zeebrugge    Binnenstad    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag