Nieuws uit de Brugse regio

Ook Feestcomité Dudzele houdt verkiezingen


Brugge, zaterdag 1/9/2012. Op 23 oktober 2012 zal bij Feestcomité Dudzele worden overgegaan tot de herverkiezingen van het bestuur. Het bestuur van de erkende Brugse feestcomités wordt immers minstens om de zes jaar verkozen. Het bestuur moet bestaan uit een voorzitter en een secretaris en/of penningmeester. De zetel van het erkende feestcomité of de hoofdverblijfplaats van de voorzitter of secretaris/penningmeester bevindt zich in het deelgebied.

Nieuwe kandidaten mogen zich verkiesbaar stellen. Zij dienen hun kandidatuur via een aangetekend schrijven tegen uiterlijk 23 september 2012 te laten toekomen op het secretariaat of contactadres van het Feestcomité Dudzele.
Een kopie van hun kandidatuurstelling dient te worden toegezonden aan het College van Burgemeester en Schepenen, dienst Cultuur, Burg 12, 8000 Brugge. Het adres van het Feestcomité Dudzele: Feestcomité Dudzele, Louis VanTorre, Dudzeelse Steenweg 515, 8380 Dudzele.

(FN-Meegedeeld-Brugge)

FN
Meer over Verkiezingen    Dudzele    Verenigingen    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag