Nieuws uit de Brugse regio

Nieuwe kandidaten bij verkiezingen 2012: Piet en Ben


Audio Reportage

Nieuwe kandidaten bij verkiezingen 2012: Piet en Ben
Brugge, maandag 3/9/2012. De hele week zal de Stadsomroep dagelijks twee nieuwe kandidaten aan het woord laten die bij de verkiezingen, straks op 14 oktober 2012 hopen aan de politieke bak te kunnen komen. Dat zullen we ook in verschillende formules doen: in debatvorm met telkens twee kandidaten, zoals vandaag, of met individuele interviews.

U geeft de scores

Bij deze interviews kan U onderaan uw reactie op de interviews kwijt. Die reacties zullen we volgende week verder analyseren om te komen tot het Brugs Politiek Jongerenrapport 2012.

Piet en Ben

Dat betekent overigens geenszins dat al die nieuwe kandidaten jongeren zijn. Ook vandaag niet: Piet de Langhe is zoon van wijlen Marc de Langhe, ooit schepen van de stad Brugge, en hij is inmiddels 39 en kandidaat bij CD&V. Hij zat aan tafel tegenover de 27-jarige Ben Glorieux, die voor N-VA opkomt. We hebben het interview ook bewust niet kort gehouden, zodat u beide kandidaten voldoende en over enkele verschillende onderwerpen aan het woord hoort komen.

Eer

Piet De Langhe beschouwt het raadslid worden als een eer en hoopt zijn eventuele kiezers niet te zullen beschamen. Hij stelt dat er een nieuwe generatie jonge politici staat aan te komen die durft tegen de schenen te schoppen en vindt dat dan ook te moeten doen als het er op aan komt... Wanneer we doorvragen blijkt dat hij wel zou tegenspreken in de fractie, niet zozeer in de gemeenteraad zelf.

Protest plannen?

Ben Glorieux vindt op dat vlak dat het jammer is dat politieke jongeren op straat en achter gesloten deuren protesteren maar eenmaal in de raad zwijgen. De oplossing die hij aandraagt is echter goede afspraken maken voor er geprotesteerd wordt. Piet De Langhe denkt overigens, dat met het vertrek van burgemeester Patrick Moenaert de mogelijkheid tot kritiek is toegenomen.

Zoon van

Piet vindt dat hij veel steun krijgt omwille van zijn vader, die 11 jaar geleden overleed. Maar hij hoopt dat mensen beseffen dat hij geen doordruk is van zijn vader Marc De Langhe en dat hij zijn eigenheid meebrengt.

Politiek dienstbetoon

Beiden vinden dat politici dicht bij de bevolking staan en dat ze daarom kleine problemen uit het dagelijkse leven van de burgers moeten kunnen helpen oplossen en lijken er van overtuigd dat politici dat vaak beter doen dan ambtenaren.

De eerste keer

De eerste interventie van Ben Glorieux, mocht hij verkozen raken, zou gaan over wat Brugge meer zou moeten doen om zich als studentenstad op de kaart te zetten. Er moet bijvoorbeeld een goed studentenrestaurant komen en het Alcoholverbod moet worden opgeheven. Piet de Langhe wil van de gemeenteraad eerst gedaan krijgen dat de Brugse jeugd- en culturele verenigingen kunnen rekenen op betere logistieke steun van de stad bij de organisatie van evenementen. Bijvoorbeeld het transport van gehuurd materiaal van de stad zou veel beter door de stadsdiensten zelf kunnen gebeuren, vindt hij. De kloof tussen burger en politiek beschouwen beiden niet als het probleem op het lokale vlak en ook moderne media zoals Twitter en Facebook dragen daartoe bij, stellen ze.

Uw score

U kunt nu alvast de kloof verkleinen door hieronder voor beide kandidaten via Facebook hier onder een score tussen 0 en 10 te geven en daar wat commentaar aan toe te voegen. Anoniem toevoegen kan dus niet... Die reacties zullen we volgende week verder analyseren om te komen tot het Brugs Politiek Jongerenrapport 2012.

(FN-Eigen Berichtgeving)
Meer over CD&V    N-VA    Verkiezingen    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag