Nieuws uit de Brugse regio

Politie pleegt extreem geweld bij operatie tegen vermeend zwartwerk


Audio Reportage

Politie pleegt extreem geweld bij operatie tegen vermeend zwartwerk
Zeebrugge, maandag 27/8/2012. Naar aanleiding van een controle van de sociale inspectie werd volgens verschillende ooggetuigen bij een optreden van enkele politiemensen in Zeebrugge tegen vermeend zwartwerk maandagnamiddag, even over drie, extreem geweld gebruikt. Een freelance journalist die toevallig het incident zag gebeuren werd door de politie aangemaand niet langer te fotograferen, terwijl het incident zich duidelijk op de openbare weg afspeelde.

Pepperspray voor geboeid slachtoffer

Michael Wintermans, een van de slachtoffers van het politieoptreden, getuigt hoe een agent de inhoud van een spuitbus pepperspray in zijn gezicht uitsmeerde, terwijl hij reeds reeds geboeid op straat lag en door 4 agenten onder controle werd gehouden (foto). Volgens Wintermans was er op de plek waar hij, een toevallige voorbijganger die vroeg wat er gaande was, ook helemaal geen indicatie van zwartwerk. Na het hardhandige optreden werd hij door de politie voor verzorging van zijn ogen naar het politiekantoor meegenomen. Hij werd zonder enig verhoor of tenlastelegging ook onmiddellijk weer vrijgelaten

Pepperspray ter discussie

Onlangs nog stelde niemand minder dan het comité P, dat de politiediensten in ons land controleert, dat het "vreest dat agenten pepperspray misbruiken". Ook de Liga voor Mensenrechten stelt dat "het wettelijke kader voor gebruik van dwang door de politie beter uitgeklaard moet worden".

Freelance fotojournalist Hans Snijkers, die het incident zag gebeuren maakte een reeks foto's die bevestigen (zie link hieronder naar volledige reeks) dat er van gewoon politieoptreden geen sprake was.

De politie "onderzoekt het incident".

(FN-Eigen Berichtgeving/Foto: Hans Snijkers)

Editoriale toevoeging op 4 september 2012

De politie verzocht ons inmiddels "vrij uitdrukkelijk" deze fotoreportage te verwijderen omdat "de privacy van de agenten zou geschonden zijn".
De stadsomroep gaat hier echter niet op in, gezien het publiek belang uiteraard het "privacybelang" van de betrokken "agenten", het woord criminelen is misschien gepaster, overstijgt.
De Stadsomroep wenst het imago van individuele politieagenten niet te beschermen, als deze door hun daden het imago van het instituut politie besmeuren. Het volledige politiekorps kan niet worden beschuldigd van feiten die door enkele specifieke politiemensen worden gepleegd. In richtlijnen die wij ter inzage hebben ontvangen staat nergens dat toevallige voorbijgangers op deze wijze mogen, laat staan moeten worden aangepakt. Integendeel, politiemensen dienen er volgens de richtlijnen op toe te zien, dat voorbijgangers ten allen tijde gevrijwaard blijven bij politieoptreden.
Gezien onlangs het comité P stelde dat het "vreest dat agenten pepperspray misbruiken", kaderde onze berichtgeving overduidelijk in het algemeen belang, door met fotografische bewijzen te staven dat enkele specifieke Brugse politiemensen duidelijk nog niet op de hoogte zijn van...
Het algemeen belang van deze berichtgeving voor de Brugse en Belgische bevolking overstijgt duidelijk het individueel belang van enkele politiemensen, die het met mensenrechten duidelijk niet te nauw nemen.

(FN)
De volledige fotoreportage vindt U hier...
Meer over Foto    Zeebrugge    Politie en Gerecht    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag