Nieuws uit de Brugse regio

Groen: Moenaert en De Fauw de grenzen van de politieke deontologie voorbij


Audio Reportage

Groen: Moenaert en De Fauw de grenzen van de politieke deontologie voorbij
Brugge, donderdag 16/8/2012. De Brugse voorzitter van Groen, Sammy Roelant, is van oordeel dat "burgemeester Patrick Moenaert en Deputé Dirk De Fauw (CD&V) de grenzen van de politieke deontologie hebben overschreden", met hun grote aantallen al dan niet betaalde functies in ondernemingen en verenigingen, naast hun betaalde openbaar ambt. Deze werden deze week in het Staatsblad gepubliceerd.

Regels nodig

"Bij Groen hebben wij een aantal regels voor cumul, je kan bijvoorbeeld geen provincie- en gemeenteraadslid zijn, en wij denken dat er na de verkiezingen hierover eens moet worden nagedacht. Als de burgemeester bijvoorbeeld bepaalde mandaten heeft bij bedrijven, hoe kan hij dan nog onafhankelijk oordelen in kwesties waar die naar voor komen? ... We hebben allemaal gezien hoeveel,politici mandaten hadden bij banken en dat heeft toch ook geen redding meegebracht, integendeel..." besluit Sammy Roelant.

(FN-Eigen Berichtgeving/Foto: Archief Stadsomroep)

Lijst mandaten volgens Het Staatsblad

Dirk De Fauw
Provincie West-Vlaanderen Bestendig gedeputeerde Bezoldigd
Provincie West-Vlaanderen Provincieraadslid Niet bezoldigd
Beschut Wonen VZW Bestuurder Niet bezoldigd
ERSV West-Vlaanderen Bestuurder Niet bezoldigd
Provinciale Nazorgdienst voor Doven Bestuurder Niet bezoldigd
CD&V Fractie West-Vlaanderen Bestuurder Niet bezoldigd
Gewestelijk Verbond der Volkstuinen vzw Bestuurder Niet bezoldigd
Ethias Lid raadgevend comité Bezoldigd
ROG Voorzitter Niet bezoldigd
Westkans vzw Voorzitter Niet bezoldigd
Cruushove vzw Bestuurder Niet bezoldigd
Entrepot vzw Bestuurder Niet bezoldigd
Ten Anker vzw Bestuurder Niet bezoldigd
VLEM Bestuurder Niet bezoldigd
BVBA Advocatenkantoor Dirk De Fauw Bestuurder Bezoldigd
Concertgebouw Brugge VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Consultatiebureaus voor gehandicapten VZW Bestuurder Niet bezoldigd
De Berkjes VZW Bestuurder Niet bezoldigd
De Steiger - Sobo@werk VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Eucora VZW Bestuurder Niet bezoldigd
IMDH VZW Bestuurder Niet bezoldigd
MBZ Bestuurder Bezoldigd
Resoc Voorzitter Niet bezoldigd
Sociaal pedagogisch en psychologisch studiebureau VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Unitas West-Vlaanderen Bestuurder Niet bezoldigd
VIVENDO CVBA Voorzitter van de raad van bestuur Bezoldigd
Volkstuin - Werk van de Akker Voorzitter Niet bezoldigd
VZW Unie-K Voorzitter van de raad van bestuur Niet bezoldigd

Patrick Moenaert:

Burgemeester Brugge Bezoldigd
FINIWO Voorzitter van de raad van bestuur Bezoldigd
FINIWO Voorzitter van het directiecomité Bezoldigd
TMVW Bestuurder Bezoldigd
TMVW Lid van het directiecomité Bezoldigd
Brugge Plus VZW Voorzitter Niet bezoldigd
Congrespromotie Brugge Algemeen Voorzitter Niet bezoldigd
Intermixt Lid Raad van Voorzitters Bezoldigd
Intermixt Lid Vlaams gewestelijk(e) bureau en raad Bezoldigd
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten VZW Bestuurder Bezoldigd
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten VZW Lid van het directiecomité Bezoldigd
Vrij Technisch Instituut VTI Brugge Bestuurder Niet bezoldigd
Medisch-pedagogisch instituut MPI Ter Dreve Bestuurder Niet bezoldigd
Europees Centrum voor Opleiding en Vervolmaking in
Kunstambachten en historische restauratie EUCORA vzw Bestuurder Niet bezoldigd 21/09/2011
Fluxys Bestuurder Bezoldigd
Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen NV. Bestuurder Bezoldigd
Publigas Bestuurder Bezoldigd
Telenet Lid adviesraad Bezoldigd
Concertgebouw Brugge vzw Bestuurder Niet bezoldigd
De Lijn Lid auditcomité/Lijncom/Lijninvest Bezoldigd
Portfineco NV Bestuurder Niet bezoldigd 3/10/2011
Publi T Bestuurder Bezoldigd

FN
Meer over Economie    Concert    Politiek    CD&V    Groen    Patrick Moenaert    Dirk De Fauw    Sammy Roelant    Verkiezingen    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag