Nieuws uit de Brugse regio

Groen: Zeebrugge wordt traag gewurgd


Audio Reportage


Brugge, woensdag 30/5/2012. Enkele dagen na de publicatie van de publicitaire brochure Zeebrugge Open door het Brugse stadsbestuur en het havenbestuur van Zeebrugge, komt Groen met een tegenvoorstel. Volgens de partij "is in de brochure Zeebrugge Open immers een belangrijk item vergeten: de leefbaarheid van Zeebrugge voor de bewoners. Zeebrugge wordt immers langzaam maar zeker gewurgd", zegt Johan Mistiaen van Leefbare Polderdorpen, die bij de komende gemeenteraadsverkiezingen als kandidaat voor Groen op de lijst staat.

Desinformatie

"Wie door de verschillende wijken van Zeebrugge wandelt ziet snel dat deze gemeente snel achteruit boert: steeds meer woningen komen leeg te staan, winkeliers vertekken en de inwoners kijken ongerust naar de toekomst, zonder dat ze betriouwbare informatie krijgen, laat staan een perspectief, over wat de toekomst hen zal brengen. Zeebruggelingen verdienen een leefbare woonomgeving", zegt Mistiaen, die de folder "zand voor de ogen en bewust gemanipuleerde desinformatie" noemt.

Masterplan

"Er zijn heel veel plannen voor de haven, maar nog nooit werd er werk gemaakt van een nochtans al jaren beloofd masterplan voor de haven en zijn omgeving, en daardoor is het eigenlijk onmogelijk te zien of alle plannen wel samen realiseerbaar zijn", zegt Johan Mistiaen. "De plannen van Elia bijvoorbeeld die tussen de Stationswijk en de Strandwijk twee grote electriciteitscentrales willen bouwen terwijl wij deze twee wijken eigenlijk nieuw leven willen inblazen door ze via het voormalige milirtaire terrein te verbinden met een promenade, om zo het strand van de Bruggelingen en de stationswijk een echte kans op de toekomst te geven. De elektrische hoogspanningscentrale moet niet langs de Kustlaan op nauwelijks 250 meter van het strand komen. De Spie is hiervoor een betere locatie."

Inspraak

Groen vind dat de betrokken bewoners tijdens de werken ook beter moeten worden ingelicht "met alle informatie, want deze mensen gaan meerdere jaren aan werf wonen moeten doen", zegt Johan Mistiaen verder. "Dan is eerlijke informatie over wat hen te wachten staat en wat ze na alle werken zullen terug krijgen het minste wat ze mogen verwachten. En die vind ik in de folder Zeebrugge Open Niet".

(FN-Eigen Berichtgeving)

FN
Meer over Economie    Haven    Ruimtelijke Ordening    Milieu    Tewerkstelling    Groen    Zeebrugge    Lissewege    Zwankendamme    Dudzele    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag