Nieuws uit de Brugse regio

Misbruik van misdaadgeld door regering te boek


Audio Reportage

Misbruik van misdaadgeld  door regering te boek
Nationaal, vrijdag 11/5/2012. Gisteren is Misdaadgeld misbruikt verschenen, van Francis Desterbeck en journalist Eric Pompen. Francis Desterbeck is advocaat-generaal bij het Gentse hof van beroep. Eric Pompen in journalist bij Trends/Moneytalk.

De zondebok aan het woord

Francis Desterbeck haalde in oktober 2010 het nieuws toen hij door de regering aan de deur werd gezet als directeur van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en Verbeurdverklaring (COIV). Die instelling beheert de in beslag genomen centen van beschuldigden die op een rechtszaak wachten. De redenen voor het onverwachte ontslag zijn vermeend wanbeheer, miskenning van het gezag van de minister en het verlies van miljoenen euro's.

Misbruik

In hun boek geven Desterbeck en Pompen het nut, doel en de geschiedenis weer van de inmiddels 10 jaar oude confiscatiedienst. Daaruit blijkt al gauw de wellicht werkelijke toedracht van het ontslag: Desterbeck was het immers grondig oneens met de overheidspolitiek om om het in beslag genomen misdaadgeld naar de begroting vrijwel rechtstreeks door te sluizen naar de staatskas om de onevenwichten daar met centen afkomstig van criminelen en criminele activiteiten te verbloemen, zonder te wachten op de uitspraak van de rechter. Het boek is een roep om verregaande professionalisering van de dienst en de eraan verbonden diensten van justitie, die op het vlak van informatica bijvoorbeeld hopeloos achterop hinken... Gezien de bedragen die er mee gemoeid gaan is een betere aanpak verre van een luxe: momenteel staan er enkele honderden miljoenen euro op de rekening van de dienst!.

Misdaadgeld misbruikt
Francis Desterbeck en Eric Pompen
Uitgeverij Vrijdag
ISBN 9789460011481
19.90euro

(FN-eigen Berichtgeving)
Meer over Economie    Literatuur    Media    Opinie    Politiek    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag