Nieuws uit de Brugse regio

Cyanide gevonden in bodem bij rioleringswerken


Audio Reportage

Cyanide gevonden in bodem bij rioleringswerken
Brugge, donderdag 29/3/2012. In de Karel de Floustraat Kristus Koning is bij voorbereidende werken van TMVW voor de heraanleg van het rioleringsstelsel daar cyanide gevonden in de bodem. De werken werden onmiddelijk stilgelegd.

Wachten op meer informatie

"Volgens een expertiseverslag van het labo voor bodemonderzoek dat de stad had gevraagd, blijkt dat de grond onder de weg vanaf een diepte van één meter grondig vervuild is", zegt schepen voor openbare werken Jos Demarest. "Een gelijkaardig probleem stelde zich in dezelfde buurt bij de bouw van de Scheepsdalebrug."

Gasfabriek

"In de jaren '20-'30 van de vorige eeuw stond in de omgeving van deze straat een gasfabriek die toen voor heel wat vervuiling heeft gezorgd en bij de ophoging van grond in de buurt werd klaarblijkelijk gebruik gemaakt van afvalstoffen, afkomstig van die fabriek. Op die manier kwam in de diepere grondlagen vermoedelijk cyanide in de bodem terecht. Deze cyanide is gebonden en dus niet gevaarlijk zolang er geen contact is met lucht of water. Bij omwoelen is echter de nodige omzichtigheid geboden," zegt de schepen.

Geen direct gevaar

"De grond die, in het kader van de voorbereidende werkzaamheden, tot nog toe werd afgevoerd door TMVW, werd in containers gestapeld en werd conform de voorschriften vervoerd voor sanering. Om geen enkel gezondheidsrisico te lopen liggen de werken nu stil en OVAM werd gecontacteerd. Er is dus geen gevaar voor de volksgezondheid," stelt Demarest gerust.

(FN-Eigen Berichtgeving/Foto: FN)

FN
Meer over Milieu    Jos Demarest    Kristus Koning    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag