Economie

Reacties op studies verbreding Schipdonkkanaal: sp.a


Audio Reportage


Zeebrugge, vrijdag 10/2/2012. De eerste summiere presentatie van een 'ecohydrologische' en 'waterbalansstudie' bij de eventuele verbreding van het Schipdonkkanaal heeft heel wat reacties uitgelokt. Uit de eerste reacties van de verschillende partijen blijkt in elk geval dat er voor dit project nog geen politieke meerderheid bestaat.

Vlaams volksvertegenwoordiger Jurgen Vanlerberghe (sp.a) distantieert zich van euforische reacties, omdat "de studies inderdaad wel aangeven dat er geen noemenswaardige problemen lijken te zijn die mits milderende maatregelen niet kunnen opgelost worden maar ik wil pleiten voor de nodige voorzichtigheid: een eventuele verbreding van het Schipdonkkanaal kan voor ons alleen als op een onomstotelijke manier bewezen is dit project kan gerealiseerd worden zonder de waterbalans van het Vlaamse waterwegennet in gevaar te brengen, zonder bijkomende verzilting en zonder schade aan ecosystemen, landbouwstructuren en economische nadelen. Zover zijn we nog lang niet."

Zeebrugge wel prioriteit

sp.a West-Vlaanderen vindt de ontwikkeling van de haven van Zeebrugge wel absoluut prioritair, "want de haven verschaft werk aan meer dan 20.000 mensen en is het economisch uithangbord van onze provincie. Maar het is voor ons ook zeer belangrijk dat economisch groei van die haven niet zorgt voor onontwarbare verkeersproblemen in en rond Brugge", aldus nog het parlementslid.

(FN-Eigen Berichtgeving)

FN
Meer economisch nieuws

Meer over Economie    Haven    Mobiliteit    Politiek    sp.a    Zeebrugge    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag