Economie

Vlaams Belang vraagt ook afschaffen van andere nieuwe taksen voor kleine bedrijven


Audio Reportage


Brugge, vrijdag 23/9/2011. Het Vlaams Belang reageert verbaasd en verheugd op het nieuws dat CD&V, na ettelijke jaren aandringen van hun Brugse gemeenteraadsfractie, nu eindelijk voorstelt om de taks op het economisch ruimtegebruik af te schaffen. 'Ook al komt het vijf jaar te laat, we juichen dit voorstel toe en zullen het dan ook goedkeuren van zodra het aan de gemeenteraad wordt voorgelegd,' zegt Arnold Bruynooghe, gemeenteraadslid van Vlaams Belang, die in het plotse veranderen van schouder toch wel wat hypocrisie vanwege CD&V vaststelt: 'Waarom moest het vijf jaar duren vooraleer deze verkiezingsbelofte eindelijk uitgevoerd wordt. Of zou de afschaffing van deze pestbelasting dan toch niet zozeer genomen worden uit oprechte bekommernis voor de Brugse middenstand, dan wel uit plat electoraal eigenbelang?' vraagt Bruynooghe zich af. 'Onze fractie tekende in het verleden bij monde van toenmalig fractieleider Frank Vanhecke of mezelf elk jaar opnieuw verzet aan tegen deze pestbelasting voor 6.500 kleine bedrijven in Brugge.'

Taks op frituren

Overigens vindt Bruynooghe dat er nog nieuw bedachte taksen mogen verdwijnen, zoals de taks op frituren, die volgens hem geen zin heeft: "ze heeft geen invloed op de vestiging van frituren en een kosten-batenanalyse zou uitwijzen dat ze ook niets opbrengt aan de stadskas...
Ook is Bryunooghe het eens met VOKA dat vandaag vroeg de taks op ruimtegebruik van alle bedrijven op te heffen...

(FN-Meegedeeld-VB)
Meer economisch nieuws

Meer over Economie    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag