Nieuws uit de Brugse regio

Groen: Burgemeester moet meer doen in zaak Pietje Pek


Audio Reportage

Groen: Burgemeester moet meer doen in zaak Pietje Pek
Brugge, donderdag 21/7/2011. Nadat de rechter vorige week besliste dat kinderopvang Pietje Pek geen flexibele uren meer mag openblijven, bood burgemeester Patrick Moenaert vrijwel onmiddellijk een tijdelijke oplossing aan in de voormalige Kazerne in de Peterseliestraat. Toch kan en moet de burgemeester veel meer doen, zegt Sammy Roelant, de voorzitter van Groen! Brugge, die van de burgemeester werk vraagt in het achterliggende politieke getouwtrek over de verantwoordelijkheid, en niet alleen in de onmiddellijke ruimtelijke bekommernis.

Precedent gevaarlijker dan uitspraak

"De uitspraak van de rechter is immers niet alleen een heel spijtige zaak voor Pietje Pek zelf en de kinderen en hun ouders die daar terechtkunnen. De zaak schept ook een gevaarlijk precedent: niets belet nog om klacht in te dienen voor geluidsoverlast tegen andere kinderopvangvoorzieningen, of tegen andere plaatsen waar kinderen terecht kunnen om buiten te spelen. Het maakt ook dat de kinderopvangvoorzieningen in een onzekere rechtspositie terechtkomen. Wie zal onder die omstandigheden nog het risico willen lopen een dergelijke voorziening op te starten? Zullen de Brugse kinderen straks nog ergens terecht kunnen? Hoe zullen ooit de broodnodige jonge gezinnen naar Brugge gelokt kunnen worden in dergelijke omstandigheden?" vraagt hij zich af. "Er kan en moet meer gedaan worden: In Nederland en Duitsland bestaan er wetten die het onmogelijk maken om spelende kinderen te laten gelden als lawaaioverlast. Ook in ons land zou dit moeten geregeld worden."

Getouwtrek over verantwoordelijkheid

Alle ministers die bevoegdheden hierover hebben zijn immers CD&V'ers. Joke Schauvliege beweerde dat het de bevoegdheid was van Justitieminister Stefaan Declerck. Die zei op zijn beurt dat de bevoegdheid bij de lokale besturen ligt. Dus volgens zijn eigen partijgenoot is burgemeester Moenaert verantwoordelijk voor de huidige situatie. Wij stellen voor aan burgemeester Moenaert dat hij opheldering vraagt aan de justitieminister en duidelijkheid probeert te krijgen op welke manier het stadsbestuur dit kan vermijden. Indien blijkt dat dit toch geen lokale bevoegdheid is en de minister enkel de hete aardappel doorschoof, vragen wij burgemeester Moenaert om zijn gewicht in de schaal te werpen bij zijn partijgenoten om dit geregeld te krijgen en te zorgen voor een sluitende wetgeving," zegt Roelant. "Onze Burgemeester maakt zich graag sterk dat hij goed kan lobbyen als er centen nodig zijn voor Brugge. We hopen dat hij dat ook kan als het over het welzijn gaat van de Brugse kinderen."

Is Peterseliestraat wel goed idee?

Ook bij de keuze van de locatie heeft Groen! Brugge enkele bedenkingen. Pietje Pek zou in dat geval moeten verhuizen naar een ander deel van de stad, wat misschien voor een aantal ouders moeilijker ligt om nog hun kinderen te kunnen sturen. Bovendien is nog niet duidelijk of het mogelijk zal zijn de kazerne aan te pasDetailsen naar een kindvriendelijke omgeving en of de inplanting niet ten koste zal gaan van het aantal sociale woningen dat er komt. "Een goed alternatief zou kunnen zijn dat Pietje Pek terecht kan waar zich nu het Redemptoristinnenklooster bevindt. De locatie is slechts een honderdtal meter verwijderd van het huidige Pietje Pek. Er zijn mooie tuinen en het biedt de kans de huidige site in zijn waardevolle staat te bewaren. Voor de verdere invulling van het Redemptoristinnenklooster kan dan gezocht worden naar aanvullende passende bestemmingen," stelt Sammy Roelant voor.

Leven maken

'We hopen in ieder geval dat het stadsbestuur deze mokerslag op het imago van Brugge als kind- en jongerenvriendelijke stad op een passende manier weet bij te sturen. Wat men in het Brugs benoemt als 'leven maken' (lawaai maken) hoort bij een levende stad en dat vereist enige tolerantie. Dat is evenzeer zo tegenover spelende kinderen als dat we tolerant zijn tegenover de meifoor, het lawaai van auto's, paardenkoetsen, het caféleven, Klinkers of het Cactusfestival, etc," zo besluit Sammy Roelant.

(FN-Meegedeeld-Groen!)
Meer over Ruimtelijke Ordening    Politiek    CD&V    Patrick Moenaert    Sammy Roelant    Binnenstad    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag