Nieuws uit de Brugse regio

Evaluatie mobiliteitsplan: 4 bewonersvergaderingen in juni

Evaluatie mobiliteitsplan: 4 bewonersvergaderingen in juni
Brugge, zaterdag 28/5/2011. Het verkeer en de mobiliteit in Brugge zijn een uiterst belangrijk thema. Om dat in goede banen te leiden, is sinds 2001 een mobiliteitsplan van kracht. In oktober 2004 werden een eerste reeks parkeermaatregelen en andere mobiliteitsmaatregelen ingevoerd. Op 15 oktober 2008 werden een aantal bijsturingen ingevoerd. Het parkeren in de binnenstad werd aangepast, het openbaar vervoer nog uitgebreid, het fietsen gestimuleerd met nieuwe projecten.

We zijn ondertussen alweer 2,5 jaar verder. Mobiliteit is een complexe en snel evoluerende zaak, en daarom is dat mobiliteitsplan nu terug grondig geëvalueerd. De evaluatie van het mobiliteitsplan staat eind mei voor een eerste bespreking op de agenda van de gemeenteraad. In de tweede helft van juni wordt het toegelicht en besproken met de Brugse bevolking in een reeks van 4 bewonersvergaderingen.

Rapport

Het evaluatierapport van het Brugse mobiliteitsplan 2008-2011 is een dikke turf van nagenoeg 200 bladzijden en bestaat uit 2 grote delen. Het eerste deel bevat een uitgebreide evaluatie van de maatregelen zoals die ingevoerd werden op 15 oktober 2008. Het verkeersgebeuren in Brugge is sindsdien continu gemonitord aan de hand van vele tellingen en metingen. Het rapport geeft cijfers en tabellen over de evolutie van onder meer het aantal personenwagens, het inkomend woon-werkverkeer van auto's en fietsen, en de parkeerbezetting in de binnenstad en de verschillende wijken.

Sinds oktober 2008 geldt er in de binnenstad een parkeerregime met 3 verschillende zones. Het evaluatierapport beschrijft 6 mogelijke opties voor een toekomstige parkeerregeling. Nieuw zijn daarbij de voorstellen voor 4 wijken ten westen van het Brugse stadscentrum (Stubbenkwartier, Christus Koning, Lange Vesting en Magdalena).

Welke optie het ook wordt, zeker belangrijk om te weten is dat er in de toekomst heel wat parkeervoorzieningen bij komen. Het rapport brengt die allemaal in beeld. In de binnenstad voorzien we 4 nieuwe ondergrondse parkeergarages (Langestraat onder het nieuwe Rijksarchief, Oud Sint-Jan, Ezelstraat - Hugo Losschaertstraat en Beursplein onder het nieuwe stadskantoor). In de westelijke rand van Brugge zijn er 3 nieuwe ondergrondse parkeergarages gepland (onder de Bevrijdingslaan, onder het nieuwe Kamgebouw aan het station kant Sint-Michiels en in dezelfde omgeving onder de nieuw geplande stadshal). Voorts worden er ook 3 nieuwe randparkings/Park en Ride voorgesteld (met name in de Altebijstraat, ter hoogte van de Waggelwaterstraat gekoppeld aan de herwaardering van het station Sint-Pieters en de nieuwe doorgang onder de sporen, en naast Kinepolis). Tot slot zijn er nog enkele kleinere buurtparkings in de rand voorzien (ter hoogte van de Koolkerkse Steenweg, op de gronden van de vroegere TIR in de Sint-Catharinawijk en op algemene wijze via een nieuw bestemmingsplan).

Mobiliteit is uiteraard niet enkel een auto- of parkeergegeven. De evaluatie belicht ook de vroegere en de nieuwe fietsmaatregelen (onder meer de nieuwe fietsparking in de parking 't Zand) en het succesverhaal van De Lijn in Brugge. In 1991 namen 1,6 miljoen mensen de bus, in 2010 was dat aantal opgelopen tot meer dan 11 miljoen. De huidige exploitatievorm van De Lijn in stervorm wordt geëvalueerd en daarbij wordt ook de vraag niet ontweken of er in het Brugse stadscentrum niet te veel bussen rijden.

In deel 2 komt de doorstroming van het verkeer in Brugge aan bod, meer bepaald op de 4 belangrijke verkeersassen: de ringlaan R30, de Expresweg N31, de ontsluiting via de weg van de haven van Zeebrugge (met onder meer de nieuwe A11) en de zgn. radiale steenwegen (met onder meer het bijna visionaire project voor de herinrichting van de stationsomgeving Sint-Michiels).

Wat de ringlaan betreft zorgt de historisch gegroeide structuur van Brugge voor een heel bijzondere situatie. In een stedelijke agglomeratie waar circa 100.000 mensen wonen, wordt de binnenstad gescheiden van de deelgemeenten én door een ringlaan die 35 kruispunten telt waarvan 18 met lichten, én daarenboven -en vooral- doorsneden door een kanaal met 11 bruggen die om de haverklap op- en neergehaald worden. In zo'n omgeving een mobiliteitsbeleid ontwikkelen is voorwaar geen sinecure.

Bewoners aan het woord

De evaluatie van het mobiliteitsplan komt zoals vermeld niet alleen in de gemeenteraad aan bod maar ook in 4 bewonersvergaderingen.

Die bijeenkomsten vinden plaats op de volgende dagen en lokaties:

- dinsdag 21 juni om 19.30 uur: De Dijk, Blankenbergse Steenweg 221, Sint-Pieters: voor de bewoners van noordelijk Brugge: Sint-Pieters, Sint-Jozef, Koolkerke, Dudzele, Lissewege, Zwankendamme en Zeebrugge

- woensdag 22 juni om 19.30 uur: Gemeenschapshuis Sint-Kruis, Moerkerkse Steenweg 190, Sint-Kruis: voor de bewoners van Sint-Kruis en Assebroek

- donderdag 23 juni om 19.30 uur: Magdalenazaal, Magdalenastraat 27, Sint-Andries: voor de bewoners van Sint-Andries en Sint-Michiels

- donderdag 30 juni om 19.30 uur: Stadsschouwburg, Vlamingstraat 29, Brugge: voor de bewoners van Brugge-centrum, Kristus-Koning en het Stubbekwartier.

Het panel zal bestaan uit burgemeester Patrick Moenaert, adjunct-stadssecretaris Dirk Michiels en commissaris Eddy Landuyt van de Verkeersdienst van de lokale Politie. Er zal ook een vertegenwoordiger van De Lijn zijn. Patrick Gheysen van de Communicatiedienst is moderator.

Het evaluatierapport van het mobiliteitsplan kan ingekeken worden in de stedelijke Communicatiedienst, AC 't Brugse Vrije, Burg 11, Brugge. Openingsuren: maandag tot vrijdag 8.30 - 12.30 uur en 14.00 - 18.00 uur, zaterdag 9.00 - 12.00 uur (niet in juli en augustus).

Het rapport zal ook beschikbaar zijn op www.brugge.be

(FN-Meegedeeld-Brugge)
Meer over Economie    Film    Sint-Andries    Sint-Michiels    Sint-Kruis    Zeebrugge    Koolkerke    Sint-Jozef    Lissewege    Zwankendamme    Assebroek    Sint-Pieters    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag