Nieuws uit de Brugse regio

Leidingwater in deel Assebroek ondrinkbaar met oplosmiddelen


Audio Reportage

Leidingwater in deel Assebroek ondrinkbaar met oplosmiddelen
Brugge, zondag 1/5/2011. Nu pas is uitgelekt dat sinds dinsdag 26 april in de Blekerijstraat, Kleine Weg, Generaal Lemanlaan en Kruisboogstraat in Assebroek het leidingwater aangetast is en niet drinkbaar en zelfs niet mag gebruikt worden voor het wassen en andere doeleinden.

'Verschillende bewoners stelden toen een ongewone, 'ammoniakachtige' geur van hun leidingwater vast en sommigen onder hen werden onwel na het nemen van bad of douche, ' bevestigt Sammy Roelant, de voorzitter van Groen! Brugge, die het onverantwoord noemt dat toen door TMVW werd getalmd met de communicatie. Op woensdag zagen buren dat TMVW, na de klachten, de leidingen en sommige waterputten inspecteerde en pas op donderdag 28 april de bewoners thuis contacteerde met een brief die de bewoners aanmaande het leidingwater niet te gebruiken. Vanaf donderdag werden ze door TMVW alternatief bevoorraad via voorverpakt drinkwater. Ook wordt in de brief gesteld dat het water zal worden geanalyseerd in de labo's. Op 29 april krijgen de bewoners een brief waarin ze verwittigd worden, dat ze op 28 april zullen bezocht worden! Ondertussen wordt er verder aan de leidingen gewerkt en verspreidt de geur zich over de straat.

Onaanvaardbaar

Groen! Brugge stelt vast dat het twee dagen geduurd heeft tussen het vaststellen van de aantasting van het water door de bewoners en de reactie van TMVW en de verstrekking van voorverpakt drinkwater.'Dat is ongehoord. Dat TMVW op deze manier met de gezondheid van de bewoners speelt door bewoners twee dagen in het ongewisse gelaten over mogelijke giftige watertoevoer. Dat is duidelijk nalatig. We eisen dat onderzocht wordt hoe dit kunnen gebeuren is en dat TMVW hiervoor zijn verantwoordelijkheid opneemt. Wij vragen aan burgemeester Patrick Moenaert, bevoegd voor de veiligheid en volksgezondheid en Mercedes van Volcem, Boudewijn Lalloo en Annick Lambrecht, die bezoldigde functies hebben in de raad van bestuur of het directiecomité van TMWV, dat zij hier de belangen van de bewoners verdedigen en grondig laten uitzoeken wat er aan de hand was en wat er misgelopen is. Bovendien lijkt het me vanzelfsprekend dat in dergelijk geval de burgemeester op de hoogte wordt gebracht, van zodra dergelijke feiten worden vastgesteld,' besluit Sammy Roelant.

(FN-Meegedeeld-Groen!)
Meer over Politiek    Groen    Sammy Roelant    Annick Lambrecht    Assebroek    Welzijn    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag