Economie

7% Brugse handelspanden staat leeg


Audio Reportage

7% Brugse handelspanden staat leeg
Brugge, donderdag 21/4/2011. Eén handelspand op de tien in ons land staat leeg. In Brugge bedraagt die leegstand bijna 7 procent. Vooral in het centrum van steden en gemeentes is dat een groot probleem, zo groot dat ondernemersorganisatie UNIZO maatregelen vraagt. In nog geen twee jaar tijd sloot 20% meer winkels de deuren en momenteel staan er 14180 van de 214000 panden leeg, rekende UNIZO op basis van cijfers van studiebureau Locatus.

Oprukken baanwinkels

De ondernemersorganisatie wijdt deze oprukkende stijging vooral aan de opkomst van baanwinkels en een doorgedreven eliminatieproces van kleinere zaken: bakkers en slagers vallen als vliegen : alles wordt gecentraliseerd,' zegt UNIZO. Om opnieuw dynamiek in die handelskernen te krijgen, moeten stad en handelaars zij aan zij staan. Een aantrekkelijk handelscentrum, maakt een aantrekkelijke stad, weet UNIZO. De ondernemersorganisatie pleit onder meer voor een multidisciplinaire, gecoördineerde aanpak, met goed op elkaar afgestemde maatregelen. 'Het tij valt nog te keren, maar het wordt op vele plaatsen dringend,' besluit de Brugse UNIZO regiodirecteur Frederik Serruys.

In West-Vlaanderen staat 6,6% van de panden leeg. De historische handelscentra zijn het meest problematisch, daarin staat 10% nu leeg, ten opzichte van 8% in 2009.

"Steden hebben te lang gedacht dat ze geen vat hebben op handelaars," vindt UNIZO. De laatste vijf jaar is het tij gekeerd en zijn er vaker structurele samenwerkingen. De leefbaarheid van een stadscentrum is immers meer dan de winkelpanden alleen. Vlotte bereikbaarheid, mobiliteit, ruimtelijke ordening, citymarketing bepalen allen de aantrekkelijkheid van een stad en handelskern. Vooral een multidisciplinaire, duidelijk gecoördineerde aanpak is nodig. De startnota Winkelen in Vlaanderen biedt, volgens UNIZO, een goede basis om de uitstroom tegen te gaan.

Maatregelen

Concrete maatregelen ziet UNIZO in de oprichting van een handelspandenfonds, een subsidie die de stad of gemeente, onder bepaalde voorwaarden, uitkeert aan ondernemers die een nieuwe handelszaak starten in het handelscentrum. Ook van in Brugge reeds bestaande maatregelen als het promoten van wonen boven handelspanden verwacht UNIZO soelaas, maar ook van versoepeling van stedenbouwkundige voorschriften en de invoer van wijkmanagers, naar het voorbeeld van Brussel. 'Dat zal niet enkel leegstand verminderen, maar ook nieuw ondernemerschap in de handelskernen stimuleren,' hoopt Serruys.

(FN-Meegedeeld-UNIZO/Foto: FN)
Meer economisch nieuws

Meer over Economie    Actie    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag