Nieuws uit de Brugse regio

Priestertekort: uitvaarten voortaan soms zonder priester


Audio Reportage

Priestertekort: uitvaarten voortaan soms zonder priester
Brugge, maandag 18/4/2011. Het verminderend aantal priesters heeft in bepaalde federaties van het bisdom Brugge ook gevolgen voor de uitvaartliturgie.

Zonder priesters

Volgens vicaris-generaal Koen Vanhoutte (foto) in het bisdomblad Ministrando is het 'in sommige situaties onmogelijk om de families van de overledenen te laten kiezen tussen een uitvaartliturgie binnen een eucharistie of binnen een woord- en gebedsdienst. Deze wordt dan voorgedragen door een leek die de vorming 'Pastoraal en liturgie bij een uitvaart' heeft gevolgd, niet door een priester. Het gaat hier om middelgrote federaties, waarin 3 of 4 parochies 10.000 15.000 inwoners bedienen, war resulteert in meer dan 80 uitvaartdiensten per jaar met n enkele pastoor. Ook grotere federaties met slechts twee pastoors die 100 150 uitvaartdiensten per jaar moeten organiseren moeten keuzes maken...'

'In dergelijke federaties vinden uitvaartdiensten in de regel plaats in een woord- en gebedsviering die een volwaardige vorm is van de kerkelijke uitvaart. In de regel wordt de heilige communie niet uitgereikt in zo'n woord- en gebedsviering', zegt Koen Vanhoutte die wel aanstipt dat de pastoraal verantwoordelijke bij een uitdrukkelijke en goed gemotiveerde vraag van een familie een uitvaartdienst met eucharistie niet kan weigeren.

De bisschopsraad van het bisdom Brugge keurde onlangs een richtingaanwijzer inzake uitvaartliturgie goed, bestemd voor federaties met veel uitvaarten en weinig pastoors. Over de nieuwe regeling zal nog met de betrokken federaties worden overlegd.

(FN-Meegedeeld-Bisdom Brugge/ Foto: Archief FN)
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag