Nieuws uit de Brugse regio

Slachtoffers heksenvervolgingen herdacht in nieuwe straatnamen


Audio Reportage


Brugge, zaterdag 2/4/2011. Voor de nieuwe verkaveling nabij de Nijverheidsstraat en de Blekerijstraat op Assebroek zijn vijf nieuwe straatnamen bedacht, die door de bevoegde Commissie werden uitgekozen om een aantal slachtoffers van de heksenvervolgingen in het Brugse te herdenken. Brugge was immers een niet onbelangrijk centrum van de grootscheepse heksenvervolgingen in de 17e eeuw.

Vervolgingen

Ook in Brugge gold de uit 1486 daterende 'heksenhamer' of 'malleus malificarum' als de handleiding voor 'rechters' bij heksenprocessen die tot eind 17e eeuw plaats vonden. In de loop van de zestiende en zeventiende eeuw werden in Brugge en omgeving tal van heksen veroordeeld tot de brandstapel. Vaak werden een niet geslaagde genezing, een mislukte oogst, abortus, onvruchtbaarheid, maar zelfs de uitbraak van de pest aangegrepen om meestal vrouwen, maar in 30 procent van de gevallen ook mannen veroordeeld... Op dat vlak was Brugge minder discriminerend dan de rest van de regio, zo bleek een paar jaar geleden op een symposium van de werkgroep Montanus en het Collegium Medico-Historicum Brugense, die toen de medische implicaties van de heksenvervolging onderzochten... Hoeveel veroordeelden ook effectief op de brandstapel belandden is trouwens nog steeds niet duidelijk. Velen bezweken overigens al tijdens folteringen om bekentenissen af te dwingen, anderen pleegden dan weer zelfmoord in hun cel, voor of na de veroordeling...

Eerherstel

Volgens Cultuurschepen Yves Roose, die mede-initiatiefnemer is van de keuze, was het hoogtijd dat deze vrouwen, en ook mannen, postuum publiek eerherstel krijgen.


Voor de hoofdstraat is gekozen voor Maaike Kerrebroeckstraat met als ondertitel: slachtoffer
heksenvervolging (1634). De andere straatnamen zijn Maaike Luuxstraat (+1634), Arnoldine Van den Radestraat, (+1629), Kathelijne Idestraat, (+1634) en Abram Coultstraat (+1654).

(FN-Eigen Berichtgeving/RoSa-factsheets)

Meer over Assebroek    Yves Roose    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag