Nieuws uit de Brugse regio

N-VA: cijfers bewijzen nood aan minimale dienstverlening cipiers


Audio Reportage

N-VA: cijfers bewijzen nood aan minimale dienstverlening cipiers
Brugge, zondag 27/3/2011. In 2010 werd er in totaal niet minder dan 152 dagen gestaakt in de Belgische gevangenissen.

Brugse records

En de gevangenis van Brugge spande in Vlaanderen onbetwistbaar de kroon, met 23 stakingsdagen, waarbij de lokale politie maar liefst 810 mandagen extra moest presteren en ook de Federale politie zowat 400 mandagen moest tussen komen met personeel, om de gevangenis te bewaken.

Uit de cijfers blijkt ook een enorme toename in vergelijking met het jaar voordien maar toen lagen de cijfers al hoog en senator Karl Vanlouwe (N-VA) die minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom hierover een parlementaire vraag stelde is de maat nu vol: 'Dat het slecht gesteld is met onze gevangenissen is geen geheim. Onder meer de overbevolking in de gevangenissen maakt dat de druk op de cipiers erg groot is. Alle begrip voor hun onvrede. Maar omdat de problemen blijven aanslepen en cipiers steeds vaker gebruik maken van hun stakingsrecht, verschuift de last recht evenredig naar de politiediensten. En dat kan niet de bedoeling zijn', stelt Vanlouwe. In 2010 moesten maar liefst 6.099 politieagenten ingezet worden om in de diverse gevangenissen de stakingen op te vangen, zo blijkt verder uit het antwoord van minister Turtelboom. 'Ik volg de minister als ze stelt dat de stakingen in de gevangenissen een hypotheek leggen op de werking van de politie', stelt Vanlouwe. 'Bovendien krijgen de politiediensten geen specifieke opleiding over gevangenisbeheer. Ze zijn daarom onvoldoende op de hoogte van de specifieke 'spanningen' in de gevangenis, waardoor ze in het geval van interne onrust een moeilijkere taak hebben om de rust te doen weerkeren.'

Minimale dienstverlening

De N-VA pleit daarom voor het invoeren van de minimale dienstverlening voor de cipiers, zoals dit reeds bestaat voor ziekenhuizen en politiediensten. 'Zo'n minimale dienstverlening die de veiligheid in gevangenissen verzekert, is noodzakelijk, wil men de werking van de politiediensten Ún die van het gevangeniswezen niet verder ondermijnen', besluit Vanlouwe.

(FN-Meegedeeld-N-VA)
Meer over Politie en Gerecht    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag