Economie

UNIZO en VOKA verwerpen vakbondsacties in de regio


Audio Reportage


Brugge, vrijdag 4/3/2011. ABVV en ACLVB houden vandaag een actiedag tegen het Interprofessioneel Akkoord en het ABVV voert daarbij van 4 uur tot 10 uur op verschillende plaatsen actie via filterblokkades aan industriezones, bedrijvencentra en belangrijke ronde punten in West-Vlaanderen. In Brugge is ondermeer de toegang tot de Pathoekeweg afgesloten.

UNIZO betreurt de vakbondsacties ten zeerste. Uit protest tegen de acties nemen UNIZO noch VOKA deel aan het sociaal overleg SERR Oostende-Westhoek. UNIZO vraagt de regering de afspraken na te komen. Vandaag 4 maart vindt normaal de maandelijkse vergadering plaats van de SERR Oostende - Westhoek.

Hinder

"Wij betreuren de acties van de vakbonden ten zeerste omwille van de hinder die ze ontegensprekelijk voor klanten, leveranciers en werknemers zal veroorzaken en omwille van de economische schade die ze zal toebrengen. UNIZO roept de vakbonden ook op om de nodige voorzichtigheid te bewaren en gevaarlijke verkeerssituaties op de toegangswegen ten allen tijde te vermijden. Als reactie hebben wij samen met VOKA beslist de politiek van de lege stoel te voeren binnen de SERR-werking in onze provincie. Wat wordt afgesproken op overlegvergaderingen tussen sociale partners moet door alle betrokkenen gerespecteerd en nageleefd worden, zoniet zijn de overlegmomenten zinloos" zegt UNIZO-regiodirecteur Frederik Serruys.

(FN-Eigen Berichtgeving)
Meer economisch nieuws

Meer over Economie    Tewerkstelling    Vakbonden    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag