Economie

Stad Brugge koopt 8 milieuvriendelijke(r) voertuigen


Audio Reportage

Stad Brugge koopt 8 milieuvriendelijke(r) voertuigen
Brugge, zondag 13/2/2011. Het College van Burgemeester en Schepenen heeft beslist om in 2011 11 nieuwe voertuigen aan te kopen, waarvan acht (8) vrij "milieuvriendelijke" op aardgas. De 3 andere voertuigen zijn een veegmachine, perswagen en een containerwagen die niet beschikbaar zijn op aardgas. Voor de voertuigen die niet op aardgas verkrijgbaar zijn, worden wel de hoogste eisen gesteld aan de ecoscore, verbruik, geluidsproductie, en dergelijke, maar milieuvriendelijk kunnen ze wellicht nauwelijks genoemd worden.

Rijden op natuurlijk aardgas is overigens zeker niet nieuw of uitzonderlijk: wereldwijd rijden er bijna 10 miljoen auto's op aardgas. Argentinië, een ontwikkelingsland notabene, is met bijna 2 miljoen wagens wereldwijd koploper, maar daar worden meestal oude benzinemotoren aangepast om op gas te laten rijden. De door de stad aangekochte Volkswagens hebben speciale motoren die van nature zijn ontwikkeld voor aardgas.

Druppel op gloeiende plaat?

De Stad Brugge heeft momenteel een wagenpark van 160 voertuigen, waarvan ongeveerd 10% personenwagens en 90% bedrijfswagens. Van de 145 bedrijfsvoertuigen zijn er 27 vrachtwagens, de rest zijn bestelwagens. Van al deze voertuigen rijdt ongeveer 8% op benzine en 92% op diesel: momenteel dus helemaal geen milieuvriendelijk profiel.

Schepen Hilde Decleer, de verantwoordelijke schepen voor het wagenpark, is dan ook tevreden met de recente evolutie: 'Ons beleid is erop gericht om bestaande voertuigen te vervangen, niet om bijkomende voertuigen aan te kopen. De totale vloot blijft even groot, maar vervuilt minder. De oudste en meest vervuilende voertuigen worden eerst vervangen. Telkens een nieuw voertuig in gebruik wordt genomen, wordt dit in de inventaris opgenomen en wordt het vervangen voertuig verwijderd. We hebben voor de aankoop van deze 11 voertuigen dit jaar een budget van 652.500 euro vastgelegd.'

Aardgas

"De keuze voor aardgas als motorbrandstof zorgt voor een jaarlijkse vermindering in uitstoot van CO2 van ongeveer 2,5 ton en een vermindering van fijn stof van ongeveer 3% op het volledig wagenpark van de Stad. Op die manier draagt de stad Brugge haar steentje bij tot een betere luchtkwaliteit", aldus nog schepen Hilde Decleer. Aangezien Brugge bovendien één van de drie steden is in Vlaanderen waar je aardgas kan tanken (naast Mechelen en Antwerpen) is het een opportuniteit om deze milieuvriendelijke wagens aan te kopen.

Ook verborgen agenda?

Hoewel de stad dat niet met zoveel woorden wil toegeven, zit het feit dat het enige aardgastankstation in de regio uitgebaat wordt door Electrabel, een sinds jaar en dag bevoorrechte leverancier van de stad, ook voor een belangrijk deel achter de beslissing. De Stadsomroep kon de hand leggen op briefwisseling tussen Electrabel en de stad, waaruit duidelijk blijkt dat de milieuwinsten op zijn minst secundair lijken: het aardgastankstation slaat helemaal niet aan en moet het enkel van enkele "bevoorrechte partners" van de Franse energiereus hebben.

Voordelen

Maar dat terzijde: de voordelen van een voertuig op aardgas ten opzichte van een klassiek voertuig zijn dat aardgas is een relatief goedkope brandstof is (momenteel ligt de prijs op 90 cent per kg) en aardgas is een zeer zuivere brandstof, wat zoals bij LPG zorgt voor een volledige verbranding en minder schadelijke uitlaatgassen. Zo is er bijna geen uitstoot van roet of fijn stof en 25% minder uitstoot van CO2 tegenover een klassieke wagen. De distributie van het aardgas verloopt ook via de bestaande ondergrondse leidingen, waardoor aardgasvoertuigen zeer hoge ecoscores halen.

(FN-Meegedeeld Brugge en Eigen Berichtgeving/Foto: FN)
Meer economisch nieuws

Meer over Economie    Milieu    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag