Nieuws uit de Brugse regio

Bourgeois geen haast met oplossen UNESCO kritiek


Audio Reportage


Brugge, woensdag 6/10/2010. Het ziet er naar uit dat minister Geert Bourgeois geen haast heeft met het oplossen van de kwesties die in het UNESCO rapport over werelderfgoedstad Brugge waren opgedoken. Dat bleek toen Bourgeois in de commissie van het Vlaams
Parlement meer uitleg gaf over het recente UNESCO rapport. Eerder pleegde de
minister daarover overleg met het Brugse stadsbestuur.

Volgens Bourgeois "is het belangrijk om de aanbevelingen correct te lezen. De UNESCO vraagt niet uitdrukkelijk dat de hele binnenstad beschermd wordt. Er is ook nergens sprake van een mogelijke opname in de lijst van het Werelderfgoed in gevaar. Het Werelderfgoedcomité verwacht ook niet dat al deze aanbevelingen op korte termijn worden omgezet. Wel moet tegen 1 februari 2012 een eerste maal gerapporteerd worden over de vooruitgang."

Het rapport is een grondige analyse van de huidige toestand en bevat stevige kritiek op het Brugse en Vlaamse beleid, maat "toch is de Vlaamse overheid van mening dat niet alle aanbevelingen rekening houden met de specifieke context van een levend historisch stadscentrum. De stedelijke dynamiek die Brugge heeft gemaakt tot wat het is, mag niet gefnuikt worden door een werelderfgoederkenning," zegt Bourgeois, die "een aantal duidelijke argumenten tegen een integrale bescherming als stadsgezicht ziet. Een volledige bescherming plaatst de binnenstad als het ware onder curatele: voor elk vergunningsdossier geldt een bindend advies van de Vlaamse overheid. Dit gaat in tegen recente evoluties van ontvoogding en negeert de voortrekkersrol van Brugge als erfgoedstad. Dit zou ook de indruk wekken dat Brugge slecht werk levert, terwijl de stad met haar dienst monumentenzorg en strenge stedenbouwkundige verordeningen en stedelijke premies juist het tegendeel doet. Een integrale bescherming zou een dure operatie zonder voorgaande zijn: het gaat om meer dan 11.500 panden: hoeveel mensen zouden dan niet naar de Raad van State stappen?"

Moenaert wint

"Vlaanderen zal in aanzienlijke mate gevolg geven aan de voorstellen die door het stadsbestuur geformuleerd zijn: zo zal er vanaf 2011 werk gemaakt worden van de bescherming van de zogenaamde 'topstukken' in de Brugse Rand," zegt Bourgeois. "Hoewel de Vlaamse Overheid geen voorstander is van de integrale bescherming van de binnenstad, zijn er wel argumenten voor gerichte aanvullende beschermingen in de binnenstad. Bijvoorbeeld de bescherming van kenmerkende stedelijke structuren zoals de Reien, vesten, en markten en pleinen."

Tenslotte zal Vlaanderen samen met Brugge in 2011 ook een internationaal colloquium organiseren over 'Werelderfgoedsteden in de 21ste eeuw'. Het colloquium zou ook door UNESCO aangegrepen kunnen worden om een nieuwe aanbeveling over historische stadslandschappen te presenteren...

Voorgeschiedenis

De binnenstad van Brugge is sinds 30 november 2000 erkend als UNESCO Werelderfgoed. Eerder waren in 1998 en 1999 ook al het begijnhof en het Bbelfort erkend als werelderfgoederen. Brugge is hierdoor één van de weinige plaatsen op de wereld met 3 werelderfgoederen op haar grondgebied.

In 2008 werd UNESCO door een aantal Brugse erfgoedverenigingen gevraagd om de
toestand in Brugge te onderzoeken. Het Werelderfgoedcomité besliste daarop een missie naar Brugge te sturen. Deze missie bracht van 22 tot 25 maart 2010 een bezoek aan de stad. Na afloop van de missie formuleerde UNESCO in haar rapport een aantal "aanbevelingen". Volgens de erfgoedverenigingen en tal van deskundigen is het woord "aanbevelingen" in dat rapport te verstaan als "richtlijnen", een diplomatieke term dus: UNESCO is een zeer diplomatieke instelling, maar steden die "aanbevelingen" in de wind sloegen of reactie uitstelden, raakten hun titel van Werelderfgoed kwijt.

Ontploft

Met de uitlatingen van Bourgeois is in de Brugse erfgoedwereld een bom ontploft: ze zullen vrijdag een gezamenlijk antwoord formuleren op "de schandelijke aanpak van de minister," zo verneemt onze redactie.

(FN-Eigen Berichtgeving)
Meer over Erfgoed    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag