Nieuws uit de Brugse regio

Volle Magdalenazaal voor infoavond derde spoor


Audio Reportage

Volle Magdalenazaal voor infoavond derde spoor
Brugge, maandag 4/10/2010. De Magdalenazaal was vanavond tot de nok toe gevuld voor een infoavond van Infrabel en de stad, over de aanleg van het derde spoor dat de komende jaren zal worden aangelegd tussen Brugge en de spoorvertakking naar Dudzele. Dit nieuwe spoor moet voor een vlottere doorstroming zorgen van het goederenvervoer tussen Brugge en Zeebrugge. 'Sinds de aanleg van de spoorlijn naar de kust, vele decennia geleden, is aan de capaciteit van het spoor naar de kust nooit veranderd, terwijl het treinverkeer, zowel voor reizigers als goederen, een enorme toename kende waardoor een capaciteitsuitbreiding meer dan nodig is,' opende Kristin Berckmans die de buurtbewonerscommunicatie voerde.

Gewijzigde plannen spoor

De plaats waar dit derde spoor wordt aangelegd is in de voorbije maanden volledig aangepast nadat over de eerste plannen veel klachten waren. De spoorlijn bevindt zich in Brugge zelf niet langer langs de kant van de Pieter De Conincklaan, maar aan de kant binnenstad ten opzichte van de bestaande lijn. Ter hoogte van de straat Molenwallen verschuiven deze drie parallelle sporen van de oost- naar de westzijde waardoor ze tussen Molenwallen en de Blankenbergse Steenweg aan de westkant van de bestaande sporen ligt om dan weer met een parallelle verschuiving naar de oostkant te gaan voorbij de Blankenberge Steenweg. Op die manier worden zoveel mogelijk woonwijken ontzien.

Geluidsmuren

Om de geluidshinder nog verder te beperken komen er in alle bewoonde gebieden geluidsabsorberende wanden; ook in de brugconstructies, waardoor het spoor straks minder geluid zal maken dan nu, ondanks het feit dat er meer verkeer over zal rijden.

Tribune voor Daring Brugge

Om het derde spoor aan te leggen moet telkens één zijde van de spoorwegberm worden uitgebreid afhankelijk van de beschikbare ruimte. Op dit talud komt er op de meeste plaatsen gewoon beplanting, maar er waren duidelijk creatieve geesten aan het werk bij studiebureau Tucrail: zo komt er aan het stadion van Daring Brugge een tribune op een talud: de schuine helling krijgt zo een dubbele functie en Daring Brugge een prachttribune.

Nieuwe bruggen

In het ontwerp zit ook de ontdubbeling van de meeste spoorbruggen maar aan de Blankenbergse Steenweg is gekozen voor een volledige vernieuwing met een spectaculaire nieuwe brug.

Het is de bedoeling om de vergunningen voor de aanleg van het derde spoor nog dit najaar aan te vragen. De start van de werken is voorzien in 2011 en Infrabel hoopt het derde spoor in 2015 af te hebben. Het project kost ongeveer 150 miljoen euro.

Stadsinbreng

De stad had ook enkele eigen wensen: die bijkomende voetgangers- en fietsersondergangen aan het station van Sint Pieters en aan de Blankenbergse Dijk zullen dus grotendeels uit de stadskas worden betaald.

(EC/FN-Op Locatie)
Meer over Zeebrugge    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag