Economie

Reglement studentenkamers boven handelszaken goedgekeurd


Audio Reportage

Reglement studentenkamers boven handelszaken goedgekeurd
Brugge, woensdag 8/9/2010. De Brugse Gemeenteraad heeft beslist om in een nieuw concept, studentenkamers boven winkels, te promoten en subsidiŽren. "Ervaring heeft uitgewezen dat het stimuleren van bewoning op leegstaande verdiepingen boven winkels de stedelijke vitaliteit verhoogt. Daarom stimuleert de Stad al sinds 1999 met een stedelijk premie het wonen boven winkels. Omdat studenten de ideale bewoner zijn voor het stadscentrum, niet enkel voor de specifieke mobiliteit ( fiets + openbaar vervoer) maar ook omwille van het culturele aanbod en uitgangsmogelijkheden, wil ik nu 1.000 euro per gerealiseerde studentenkamer boven handelspanden vrij maken," zegt schepen voor wonen Mercedes Van Volcem. "Brugge telt in tegenstelling tot andere centrumsteden ook relatief weinig mensen tussen 18-26 jaar en daar willen we iets aan doen, zodat ze na het studeren de stad hebben leren kennen en ze zich hier ook vestigen. De nood is ook reŽel. Brugge krijgt heel wat opleidingen bij aan de hogescholen en telt ook steeds meer studenten zodat er nood is aan 1000 bijkomende studentenkamers."

In Brugge volgen momenteel 5.500 studenten hogere studies. De komende jaren wordt een groei van minstens 20% verwacht, gelet op de bouwplannen van Howest en KHBO. Tegen 2015 zou Brugge 7000 studenten tellen. Naast de bestaande 1.444 studentenkamers, staan er nog 400 op stapel of worden binnenkort opgeleverd. Om kwaliteit en aanvaardbare huurprijzen te bekomen, moet het aanbod evenwel nog groeien, ook in de binnenstad.

Ook kritiek

Gemeenteraadslid Franky Demon (CD&V) juichte de maatregel op zich toe, maar wees tegelijkertijd op een aantal gemiste kansen: het Brugse politiereglement is volgens hem op sommige vlakken te streng, zoals de eis een parking te voorzien, terwijl studenten zich vooral met de fiets verplaatsen. Rita Brauwers (Groen!) vind dat Brugge net als Gent alle studentenkamers tweejaarlijks moet gaan controleren om huisjesmelkers aan te pakken en Pascal Ennaert (sp.a) sprak de vrees uit voor een mogelijk verdringingseffect: meer studentenkamers zou een negatieve impact kunnen hebben op woonvormen voor de zwaksten in de samenleving.

(FN-Op Locatie)
Meer economisch nieuws

Meer over Economie    Politiek    CD&V    Groen    sp.a    Mercedes Van Volcem    Pascal Ennaert    Franky Demon    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag