Nieuws uit de Brugse regio

Stad betwist schade en rol kloostermuur Colettijnenhof


Audio Reportage

Stad betwist schade en rol kloostermuur Colettijnenhof
Brugge, woensdag 18/8/2010. Naar aanleiding van de hoog oplopende discussie over de opening in de historische kloostertuinmuur aan het Colettijnenhof in Brugge, reageert de stad afwijzend op kritiek op de gevolgde procedure en op de vermeende "schade aan het werelderfgoed".

Prodecure

Op 4 november 2009 werd een aanvraag bij de Stad Brugge ingediend voor het plaatsen van een poortopening van 2m50 op 2m50 in de historische muur aan het Colettijnenhof, deel van de vroegere kloostermuur. De Raadgevende Commissie voor Stedenschoon gaf hierop ongunstig advies, wat het schepencollege werd gevolgd. De dienst monumentenzorg stelde echter een alternatief voor, met een beperktere doorgang, voor een deur tot 1m20 breed. Het College van Burgemeester en Schepenen besliste op 23 december 2009 akkoord te gaan met dit alternatief. De aanvrager, Bernard Van Steenkiste, werd hiervan op de hoogte gesteld, en paste zijn plannen aan en kreeg op 21 mei 2010 een bouwvergunning voor het plaatsen van een deuropening van maximum 1m20. Het stadsbestuur zegt dat hiervoor geen nieuw openbaar onderzoek vereist was en de aanvraag werd volgens de stad ook gedurende 30 dagen correct aangeplakt. Er werd geen enkel beroep ingediend bij de Bestendige Deputatie, dus mocht de poort gisteren worden uitgehakt, wat ook gebeurde.

Protest

De buren betwisten overigens dat degelijk werd aangeplakt en voelen zich gepakt door de beslissing, die een deel laatste overblijfsel van het middeleeuws klooster van de Arme Klaren verder verminkt. De eigenaar zou tot het voorbije weekend gewacht hebben, om de buurt in te lichten. Toen was de wettelijke termijn van 30 dagen, om bij de bestendige deputatie beroep aan te tekenen, ruim verstreken. Er werd ook nooit aanplakt op de plek waar de werken zullen gebeuren, namelijk in het Colettijnenhof, maar wel bij de ingang van het achterliggende pand in de Sulferbergstraat, waar de nu de ingang is voor de Bed and Breakfast, uitgebaat door Bernard Van Steenkiste.

Niet het eerste gat in de muur

Die laatste argumenteert overigens dat er in de muur vroeger even verderop, waar nu garageboxen staan, ooit al een doorgang door de kloostermuur was (zie fotomontage), en dat het argument van "het historisch gesloten karakter" niet op gaat. Het oude nu dichtgemaakte poortje was tot 40 jaar geleden de toegang toch de speelplaats van de school... "En ik heb aangeplakt waar en wanneer de stad mij dat heeft opgedragen," zegt Bernard Van Steenkiste.

(FN-op Locatie)
Meer over Erfgoed    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag