Economie

VOKA verbaasd over Schipdonkkanaalmaneuver


Audio Reportage

VOKA verbaasd over  Schipdonkkanaalmaneuver
Damme, woensdag 11/8/2010. De ondernemersorganisatie Voka West-Vlaanderen heeft 'met verbazing' kennis genomen van het voornemen van de Vlaamse dienst Ruimte en Erfgoed om een deel van het Schipdonkkanaal te beschermen als 'ankerplaats'. 'Wanneer dit gebeurt, zet men de verdere ontwikkeling van de Zeebrugse haven op de helling en wordt de mobiliteit tussen Zeebrugge en het hinterland zwaar gehypothekeerd, zegt Hans Maertens, algemeen directeur Voka West-Vlaanderen.

Voka West-Vlaanderen pleit al jaren voor de verbreding van het Schipdonkkanaal en de aansluiting op de Seine-Schelde-verbinding. Naast de weg en het spoor is er een nieuwe verbinding nodig via de waterwegen. 'Vlaanderen roept zich uit tot de logistieke poort van West-Europa maar dan moeten we ook de goederen door die poort krijgen en daar de nodige beslissingen durven over nemen', zegt Maertens. 'Investeren in de havens en binnenvaart is daar één van en gezien recente cijfers de verdere groei van Zeebrugge bevestigen, moet de ontsluiting bij voorrang worden aangepakt. Daar staat deze beslissing haaks op.'

Groei Zeebrugge

Na een recordjaar 2009, waarin de haven de enige was die groeicijfers kon voorleggen, zet de stijging van de goederentrafiek via zeebrugge zich ook dit jaar verder. In het tweede kwartaal noteerde het havenbestuur een groei van 17 procent.

'Wij betreuren dat de Vlaamse administraties het project van de verbreding van het Schipdonkkanaal blijven afschieten', stelt Hans Maertens. 'Begin dit jaar keurde de Vlaamse administratie een Milieu-Effectenrapport af omdat het te eenzijdig was en te weinig rekening hield met alternatieven. Vandaag overweegt men om een gedeelte het Schipdonkkanaal te beschermen. Sommige administraties proberen dus koste wat het kost de verbreding tegen te gaan terwijl anderen Vlaamse diensten nog onderzoeken uitvoeren naar de haalbaarheid en de effecten op de waterhuishouding en de verzilting. Het lijkt er meer en meer op dat de administraties de beslissingen in Vlaanderen nemen en niet de Vlaamse regering,' zegt Maertens.

Voka vraagt daarom dat de Vlaamse regering een duidelijk standpunt inneemt over het Schipdonkkanaal en alle belanghebbende partijen daarover hoort : 'er moet een ernstig debat gevoerd worden over alle mogelijke ontsluitingen voor de Zeebrugse haven zonder dat er hypotheken gelegd worden door een bescherming van het kanaal. Wij hebben zeker oog voor de landschappelijke waarde van het Schipdonkkanaal, maar een verbreding tast het landschap niet noodzakelijk en definitief aan. Een kanaal is precies een uitstekend middel om economie, ecologie en toerisme hand in hand te laten gaan,' besluit Hans Maertens, algemeen directeur Voka West-Vlaanderen.

(FN-Meegedeeld-VOKA)
Meer economisch nieuws

Meer over Economie    Milieu    Zeebrugge    Erfgoed    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag