Economie

Moenaert: Brugse reglement alcolholverkoop in nachtwinkels blijft


Brugge, donderdag 5/8/2010. Het Brugse reglement dat de verkoop van alcoholhoudende dranken beperkt tijdens het zomerseizoen staat onder druk, nadat de Raad Van State besliste dat een gelijkaardig reglement in Leuven onwettig is. Onder meer een aantal leden binnen de Brugse Jeugdraad vinden het nu tijd om ook de Brugse regeling te laten vallen, maar burgemeester Patrick Moenaert houdt voet bij stuk: "de Brugse politieverordening blijft van kracht én zal gecontroleerd worden door de Politie. Overtreders zullen - net zoals in het verleden al gebeurd is - gesanctioneerd worden met een tijdelijke sluiting van hun uitbating".

Voorgeschiedenis

In 2008 keurde de Brugse gemeenteraad een politieverordening goed waarbij het niet toegestaan is alcoholhoudende dranken te verkopen tussen 23 u en 8 u in de periode mei - september, dit in verkooppunten andere dan de horecazaken.

Daarbij wordt ingespeeld op nieuwe evoluties want het aankopen en in de omgeving consumeren van alcohol uit nachtwinkels of automatenshops vormt steeds meer een alternatief uitgaanscircuit, wat volgen het stadsbestuur diverse vormen van overlast tot gevolg kan hebben: straatlawaai, zwerfvuil, wildplassen, etc. Overmatig en ongecontroleerd alcoholgebruik ligt immers vaak aan de basis van deze overlastfenomenen, zo luidt het.

Brugse werkwijze werkt

Burgemeester Patrick Moenaert wil de Brugse regeling niet zonder slag of toot opgeven: "In oktober 2008 werd na de eerste toepassing een evaluatie opgemaakt en aan het college voorgelegd. Uit de deze evaluatie bleek dat de overlast in de omgeving van de nachtwinkels en automaten en de uitgaanszones gedaald was met 6%, het zwerfvuil in de vorm van blikken, flessen... is tijdens de verbodsperiode gehalveerd. Uit deze evaluatie blijkt wel degelijk een verband tussen openbare overlast en de ongecontroleerde verkoop van alcohol via nachtwinkels en automatenshops, iets wat blijkbaar volgens het arrest van de Raad van State in Leuven onvoldoende zou aangetoond zijn.

Verschillende regeling

'Een belangrijk verschil met de Leuvense politieverordening is het feit dat de maatregel in Brugge voor het hele grondgebied geldt en uit de berichtgeving blijkt dat winkels binnen de Leuvense ring zich benadeeld voelden tegenover de handelszaken buiten het centrum, die wel vrij alcohol konden verkopen. Het Brugse reglement geldt echter voor het hele grondgebied én het Brugse politiereglement is een onderdeel van een globale aanpak in het kader van een positief uitgangsklimaat in Brugge,'zegt de burgemeester.

Niet Intrekken

'Wij zullen de mogelijke impact van het arrest van de raad van state op de Brugse situatie juridisch laten onderzoeken en indien nodig aanpassingen laten doorvoeren maar ik wil uitdrukkelijk beklemtonen dat de Brugse politieverordening van kracht blijft én dat het zal gecontroleerd worden door de Politie. Nachtwinkels die dit reglement met de voeten treden zullen - net zoals in het verleden al gebeurd is - gesanctioneerd worden met een tijdelijke administratieve sluiting van hun uitbating voor de duur van één week tot één maand, zoals bepaald in het stedelijk reglement," besluit de burgemeester.

(FN-Meegedeeld-Brugge)
Meer economisch nieuws

Meer over Economie    Politiek    Patrick Moenaert    Horeca    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag