Nieuws uit de Brugse regio

Brugse politie jaagt op milieuspoken in Lappersfortbos


Audio Reportage

Brugse politie jaagt op milieuspoken in Lappersfortbos
Brugge, woensdag 4/8/2010. De Brugse Lokale Brugse Politie heeft de voorbije dagen weer duidelijk gemaakt waar de Brugse beleidsprioriteiten liggen. De politie was er via nog onbekende bron achter gekomen dat 'een groep jongeren was binnengedrongen in het Lappersfortbos, om er een kamp in te richten.'

De politie, naar verluidt niet gehinderd door enige wettige noodzaak of een gerechtelijk bevel, stapte meteen af om de betrokkenen 'van het terrein van Fabricom te zetten' en een einde te maken aan wat de politie voor een nieuwe bosbezetting hield. Daar pas kwamen ze tot hun grote verwondering tot de vaststelling dat de jongeren door de Jeugdbond voor Natuur en Milieu (JNM) en boswachter Koen Maertens, aangesteld door niemand minder dan de Vlaamse Regering, waren uitgenodigd om tijdens een kamp te helpen met een paar kleine beheerswerken en om een inventaris van de insecten in het Lappersfortbos op te maken. Gelukkig stelde de politie haar vergissing van formaat vast alvorens tot aanhoudingen over te gaan.

'De politie jaagt op milieuspoken,' zegt één van de jongeren die deelnemen aan het kamp. 'Ik zou het zelfs geen mini bezetting willen noemen... In februari zijn we hier op uitnodiging van de boswachter wilgen komen knotten en als wederdienst mochten we nu op kamp komen... Wij zijn hier gewoon om deel te nemen aan de activiteiten, zoals het maken van houtwalletjes en insectenhotels...'

Actie

Aanstaande zondag 8 augustus wordt wellicht weer politie verwacht wanneer de jongeren op het Simon Stevin plein in Brugge handtekeningen willen verzamelen voor het behoud van zonevreemde bossen en voorbijgangers willen informeren over het Vlaamse bosbeleid waarvoor ze een heuse Vlaamse kermis op poten zetten met een rad, sjoelbak, vogelpik,... en bijhorende opdrachten rond het bosbeleid.

Geen commentaar

De Lokale Politie Brugge heeft als bedrijfspolitiek de Stadsomroep niet te woord te staan want 'door ministeriële richtlijnen en hun politie deontologie kunnen zij enkel en alleen met geaccrediteerde pers werken'. De Lokale politie Brugge is het enige politiekorps dat deze 'reden' aanhaalt om de Stadsomroep geen informatie te moeten verschaffen. Helaas kunnen wij dan ook geen weerwoord van de Lokale Politie Brugge publiceren.

(FN-Eigen Berichtgeving/Foto: Archief)
Meer over Milieu    Actie    Politie en Gerecht    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag