Nieuws uit de Brugse regio

Nee aan nieuwe olifant naast Rooms Convent in de Katelijnetraat


Audio Reportage

Nee aan nieuwe olifant naast Rooms Convent in de Katelijnetraat
Brugge, maandag 19/7/2010. Nee aan nieuwe olifant naast Rooms Convent in de Katelijnetraat
Verschillende Brugse erfgoedverenigingen hebben bezwaar aangetekend tegen de plannen van de NV San Michele voor een nieuw gebouw in de Katelijnestraat 7 in Brugge, de locatie van Optiek De Ridder en de BTW administratie.

'Ondanks het feit dat het ingediende project in zekere zin een verbetering inhoudt ten opzichte van het bestaande bouwsel, zijn er toch ernstige bezwaren te maken,' zegt Wouter Priem, voorzitter van de vzw Erfgoedforum Brugge . 'Het project voorziet namelijk in 5 bouwlagen, het dakappartement meegerekend, en in Brugge is 3 toch wel het maximum aanvaardbare. Het huidige bouwsel had al een bouwlaag te veel en als nu 5 bouwlagen worden toegestaan, dan is het hek van de dam en kunnen andere bouwpromotoren in de Katelijnestraat, die dit op hun beurt weer als een precedent zullen gebruiken. De juistschaligheid volgens het straatbeeld dient behouden te blijven. Het feit dat er verder in de straat constructies zijn die even hoog of zelfs hoger zijn kan en mag geen argument zijn, anders wordt Brugge binnenstad geleidelijk een stad van steeds hogere bouwsels in tegenstelling tot de karakteristieke Brugse architectuur, ondermeer vermeld in het werelderfgoedstad-dossier.'

Rooms Convent

Het project bevindt zich pal naast het beschermde godshuis 'het Rooms Convent' en in het dossier zat eigenaardig genoeg ook geen verslag van de de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, nochtans een vereiste, stelt Wouter Priem vast.

Negatieve visuele impact

'Het project heeft ongetwijfeld een negatieve visuele impact. De bouwheer argumenteert wel dat de perceptie van de hoogte , de virtuele hoogte zoals hij het noemt, lager is dan nu omwille van de lagere kroonlijst en het achteruit brengen van de dakvensters, maar dat is weldegelijk slechts virtueel: het is bedrieglijk want de werkelijke totale hoogte blijft wat het is: te volumineus ten opzichte van het straatbeeld: een 'olifant' zoals de bouwheer het zelf uitdrukt. Zelfs ten opzichte de site Oud Sint- Jan.

Zwart gepatineerd zink

Ook het idee van een zwart zinken dak vindt bij de erfgoedverenigingen geen applaus: het gebruik van dakpannen is in de regel een algemeen gebruik in de binnenstad en het toelaten van een afwijking is weer een precedent voor andere promotoren.

Wachten op beter

'Het is beter te wachten tot er zich een project aanbiedt dat wel voldoet dan al te snel een project te aanvaarden dat niet voldoet aan het principe van kwaliteitsvolle architectuur, want eenmaal gebouwd is het bouwsel weer een irritatie en een precedent voor lange tijd. Indien nodig kan de stad zelfs zelf het initiatief nemen om een olifant te vervangen door een gebouw met een waardevolle architectuur met respect voor het erfgoed of , waarom niet, door het aanleggen van een open groene plek, zegt Wouter Priem.

(FN-Meegedeeld-SOS Brugge)
Meer over Erfgoed    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag