Nieuws uit de Brugse regio

Brugse monumentenverenigingen teleurgesteld in Vlaanderen


Audio Reportage

Brugse monumentenverenigingen teleurgesteld in Vlaanderen
Brugge, dinsdag 22/6/2010. De Brugse monumentenverenigingen verenigd onder de vlag 'SOS Brugge' reageren bijzonder teleurgesteld in een duidelijk door de Vlaamse overheid gestuurde reactie op het bijzonder negatieve UNESCO rapport, over hoe Brugge en Vlaanderen de Werelderfgoedstad Brugge aanpakken. In de krant 'De Standaard' zegt Vlaams erfgoedconsulent Piet Geleyns dat 'ongeveer twee derde van de Brugse gebouwen geen intrinsieke erfgoedwaarde heeft', 'dat Brugge integraal beschermen zou ook betekenen dat je het Novotel tot monument uitroept,' en dat Brugge als stadsgezicht beschermen onbetaalbaar en onuitvoerbaar zou zijn, ondermeer omdat 'De Raad van State bescherming interpreteert als bevriezing van een bestaande toestand. Dat kan problemen opleveren voor toekomstige ingrepen.'

Volgens Paul Dequae van Erfgoedforum Brugge schetst Geleyns daarin een zeer overtrokken beeld van de bescherming die de Unesco zou vragen: 'een bescherming als stadsgezicht is minder dan een bescherming als monument. Het is zeker niet de bedoeling om heel Brugge als monument te beschermen. Een stad moet immers kunnen leven... Dit anders voorstellen heeft uiteraard de bedoeling mensen bang te maken...'

Andries Van den Abeele van de Marcus Gerardsstichting zegt dat de redenering van Piet Geleyns, die als beleidsmedewerker bij Monumenten en Landschappen inzake erfgoed heel wat gewicht in de Vlaamse schaal werpt, 'helemaal verkeerd is en Vlaanderen zal hierop moeten terug komen, want als de Unesco aanbevelingen doet, wordt daar best de zo groot mogelijke aandacht en ernst aan besteed in plaats van daarop te gaan reageren, op basis van verkeerde argumenten...'

Meer slechte signalen

Andries Van den Abeele beschouwt het bovendien ook als een slecht signaal dat het stadsbestuur juist nu, temidden de crisis rond de term werelderfgoedstad en de Brugse en Vlaamse invulling daarvan, van stadswege klaarblijkelijk hard wordt gewerkt aan de Brugse plannen om alle stadsdiensten uit de historische binnenstad weg te halen naar een nieuwe centrale administratieve toren: 'wij zullen ons daar met alle mogelijke argumenten tegen verzetten, net zoals wij ons tevergeefs hebben verzet tegen de overbrenging van 1400 Vlaamse ambtenaren naar de nieuwe kazerneachtige gebouw achter het station,' besluit Andries Van den Abeele.

(FN-Op Locatie)
Meer over Erfgoed    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag