Nieuws uit de Brugse regio

Nieuw leven in gekapte Lappersfortbos


Audio Reportage

Nieuw leven in gekapte Lappersfortbos
Brugge, maandag 3/5/2010. Met een ludieke actie heeft Groen vzw naast de zondagsmarkt het kappen van een deel van het Lappersfortbos aan de kaak gesteld door de inplanting van 13 nesten op wilgenstokken in het braakliggend gekapt terrein aan Ten Briele.

Op spandoeken wordt verwezen naar de opvang voor dakloze vogels. Groen vzw vraagt zich immers af of het kappen van dit zonevreemd bos wel nodig was: "in Vlaanderen wordt de behoefte aan nieuwe industrieterreinen geschat op 6000 ha, terwijl er niet minder dan 12000 ha industrieterrein ofwel leeg staan ofwel onvoldoende benut worden," zegt Erik Ver Eecke.

Groen vzw pleit er bij alle politieke partijen voor dat het zonevreemd deel gekapte bos planologisch tijdelijk zou omgezet worden in 'bosuitbreidingsgebied' om het daarna als volwaardig bosgebied in zijn eer te herstellen. Daartoe heeft de vereniging met haar "noodactie voor méér nestruimte voor vogels" een eerste aanzet gegeven.

(FN-Meegedeeld-Groen vzw)
Meer over Actie    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag