Economie

VOKA: Regionaal bedrijventerrein Jabbeke-West is noodzaak


Audio Reportage


Jabbeke, woensdag 14/4/2010. Voka West-Vlaanderen blijft, ondanks wat verzet in de regio, ondermeer van het gemeentebestuur, ijveren voor de uitbouw van een nieuw regionaal bedrijventerrein in Jabbeke. Volgens Hans Maertens, algemeen directeur van Voka West-Vlaanderen, 'is de creatie van deze bedrijvenzone 'Jabbeke-West' met op termijn een oppervlakte van 65 ha, is noodzakelijk om aan de economische vraag naar bedrijventerreinen in het noorden van de provincie te voldoen. Voka is evenwel geen vragende partij om hier ook hinderlijke bedrijven voor afval,- mest- en slibverwerking toe te laten,' en stelt voor vervuilende bedrijven de Proviron-site in de haven van Oostende als alternatief voor.

Protest

De voorbije weken rees er heel wat protest tegen de plannen om een regionaal bedrijventerrein te ontwikkelen in Jabbeke. De nieuwe zone wordt in de afbakening van het regionaal-stedelijk gebied Brugge voorzien tussen de autosnelweg Jabbeke-Oostende, en de spoorweg, de Bekedijkstraat en de Jabbekebeek. Na 7 jaar voorbereiding werd die afbakening principieel goedgekeurd door de Vlaamse regering en momenteel loopt het openbaar onderzoek. 'Gemengde regionale bedrijventerreinen zijn een absolute noodzaak', zegt Hans Maertens, 'want in deze regio is er al jaren geen vierkante meter meer beschikbaar is. Met dit nieuwe aanbod creŽren we voldoende ruimte voor bedrijven voor de komende 7 ŗ 10 jaar.'

Gefaseerd ontwikkelen, snel starten

Voka blijft de spreiding van het aanbod langs de noord-zuidas (N31) en oost-westas (E40) verdedigen: 'de N31 zal, ondanks de uitgevoerde en geplande werken, niet al het economische verkeer kunnen opvangen. Dankzij de gunstige ligging van Jabbeke-West, op het knooppunt van de E40 en de A10, de spoorweg en het kanaal Oostende-Brugge-Gent, kan er maximaal worden ingespeeld op het transitverkeer door Vlaanderen. Hier vinden we reŽle mogelijkheden om bijkomende economische activiteiten en tewerkstelling te creŽren. Er zijn geen grote bijkomende investeringen nodig, en er zijn mogelijkheden voor multimodale ontsluiting van het bedrijventerrein. De bedrijventerreinen in Jabbeke en langs de Blankenbergse Steenweg zouden pas begin 2013 kunnen worden ontwikkeld maar wegens het structurele tekort aan bedrijventerreinen, vragen wij dat er zowel in Jabbeke-West als aan de Blankenbergse Steenweg onmiddellijk een eerste fase kan starten van 15 tot 10 ha', zegt Hans Maertens. 'Op die manier kan onze regio steeds beschikken over een permanent aanbod aan bedrijventerreinen op de 2 economische assen van Brugge. In een latere fase kunnen de terreinen dan verder ontwikkeld worden.'

Geen hinderlijke activiteiten

Voka heeft begrip voor de bezorgdheid van het schepencollege van Jabbeke en de buurtbewoners, die vrezen voor eventuele hinder door het toelaten van afvalverwerkende activiteiten, mest- en slibverwerking. Op zo'n bedrijventerrein met zeer hoge economische potentie is het aangewezen dat enkel activiteiten met een hoge toegevoegde waarde worden toegelaten. Deze hinderlijke activiteiten zijn daar volgens Maertens 'moeilijk mee verzoenbaar'.

(FN-Meegedeeld-Voka)
Meer economisch nieuws

Meer over Economie    Tewerkstelling    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag