Nieuws uit de Brugse regio

Debat regionaalstedelijk gebied leidt tot hevige discussie


Audio Reportage


Brugge, woensdag 31/3/2010. Het debat in de Brugse gemeenteraad over het advies aan de Vlaamse Regering regionaalstedelijk gebied leidde tot een bijzonder hevige, bijwijlen zelfs bitse discussie, waarbij verschillende leden van de meerderheid het eigen college en zelfs partijgenoten op de korrel namen. Omwille van het belang van het debat, dat het ruimtegebruik in Brugge en omgeving de komende 20 jaar moet vastleggen, hebben we het debat volledig op de site gezet, ruim anderhalf uur lang. U kunt in onze verdere verslaggeving kortere versies horen over details van de discussie, maar gezien het algemeen belang leek het ons belangrijk de volledig 'originele bron' te publiceren.

De toekomst van het Chartreusegebied, Klein Appelmoes, ondernemingen in het Waggelwater en de Blauwe toren, maar ook waar we morgen zullen kunnen wonen en waar niet... Het- hangt immers allemaal ten dele van dit cruciale debat af... En nu maar hopen dat niet teveel mensen naar dit debat luisteren, anders stort onze server in elkaar...

(FN-Op Locatie)
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag