Nieuws uit de Brugse regio

ACOD roept op tot werkonderbreking in Brugs gerechtsgebouw


Audio Reportage


Brugge, dinsdag 23/2/2010. De socialistische vakbond ACOD riep vandaag het personeel in het Brugse gerechtsgebouw op om vrijdagmorgen het werk te onderbreken. De actie is gericht tegen de besparingsmaatregelen vermeld in omzendbrief 154: de blokkering van personeelsuitbreidingen, vertrekkend personeel niet vervangen, vertragingen bij de publicatie van vacatures, het beperken van de vervanging van tijdelijk afwezigen, het niet verlengen van tijdelijke arbeidscontracten en het beperken van de activiteiten van de bodes op de zitting.

Parlementaire steun

Open Vld-kamerlid Sabien Lahaye-Battheu ondervroeg een maand geleden, na de acties van de rechtbankbodes zelf en klachten uit de magistratuur, in het parlement minister van Justitie Stefaan De Clerck over zijn omzendbrief, in het bijzonder over zijn plannen om de uren van de rechtbankbodes tot een derde te beperken en die functies volledig te schrappen in de vredegerechten: 'Hij kondigde toen aan in een werkgroep na te gaan waar precies bodes nodig zijn en hoe ze beter over het land kunnen worden gespreid. Morgen zal ik in de commissie Justitie naar een stand van zaken vragen.'

Interne kritiek

Intussen heeft eind januari ook de Adviesraad van de Magistratuur kritiek geformuleerd op de totstandkoming van de omzendbrief, namelijk zonder veel overleg of raadpleging van de gerechtelijke wereld. Nochtans is de Adviesraad hiervoor de geschikte partner. Volgens de Adviesraad bemoeilijken de aangekondigde besparingsmaatregelen een kwalitatief hoogstaande rechtspraak, die een goede werking van het gerechtelijk apparaat impliceert, inclusief optimale werkomstandigheden voor de magistraten en het personeel van de rechterlijke orde en een gepast onthaal van rechtszoekenden in de zittingszalen.

De praktijk op de rechtbank van Brugge bewijst dat de rechtbankbodes zeker op zittingen waar de mensen persoonlijk moeten aanwezig zijn, bijvoorbeeld de jeugdrechtbank, de correctionele rechtbank en de politierechtbank, inderdaad onmisbaar zijn. 'Voor haar goede werking had de Brugse rechtbank vorig jaar 8.628 uren bodes nodig, waarvan 559 uren voor het assisenhof alleen. Volgens de ministeriŽle omzendbrief van eind vorig jaar, die als een donderslag bij heldere hemel kwam, zouden ze terugvallen op 2.461 uren. De bodes vervullen nochtans een zeer nuttige rol op alle rechtbanken, onder andere als het eerste aanspreekpunt voor de rechtszoekenden. Zij noteren de aanwezigheden en zorgen ervoor dat de juiste persoon op het juiste tijdstip voor de rechter verschijnt. Het gaat vaak over gepensioneerden, die slechts 7 euro bruto per uur kosten. De afschaffing leidt tot minder dienstverlening, risico op slecht verloop van de zittingen, enz.', aldus Lahaye-Battheu.
De Clerck moet dit jaar 25 miljoen euro besparen op personeel- en werkingskosten. Door het totaal 300.000 gepresteerde uren van de in totaal 488 gerechtsbodes tot een derde te beperken, brengt hij de kost terug van 3 tot 1 miljoen euro. 'Een relatief kleine en lineaire besparing dus, met grote gevolgen', zegt Lahaye-Battheu, voor wie alleen een beperkte vermindering van het aantal uren aanvaardbaar is.

(FN-Meegedeeld-SLB)

Meer over Tewerkstelling    Politiek    Open VLD    Vakbonden    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag