Economie

Arcotec en Loca Labora gaan samenwerken

Arcotec en Loca Labora gaan samenwerken
Brugge, donderdag 18/2/2010. Arcotec en Loca Labora, twee belangrijke West-Vlaamse spelers uit de sociale economie, hebben deze morgen meegedeeld dat ze een alliantie aangaan. Door een schaalvergroting willen ze de marktpositie van beide ondernemingen versterken en meer en beter werk kunnen aanbieden aan kansengroepen. De alliantie wordt vormgegeven in een nieuw organisatiemodel dat uniek is voor ondernemingen uit de sociale economie. De twee bedrijven krijgen één gezamelijk management, algemeen directeur, boekhouding, personeelsdienst en informaticaafdeling.

Arcotec en Loca Labora

Arcotec, dat al bestaat sinds 1966, en Loca Labora, dat in 1986 startte met de bioteelt van kruiden en groenten, stellen vandaag samen zo'n 500 personen uit kansengroepen tewerk. Daarnaast begeleiden ze een 200-tal mensen via opleidingstrajecten naar de arbeidsmarkt. Gezamelijk kunnen ze dus op het vlak van productie, montage, groenzorg, logistiek en horeca diensten en producten aanbieden aan ondernemingen, lokale overheden en particulieren.

Een vernieuwend organisatiemodel

Arcotec en Loca Labora kiezen voor een alliantie, waarbij de eigenheid van de verschillende projecten gevrijwaard blijft, en specifieke structuren de gedeelde visie en missie gestalte geven. Beide organisaties behouden hun naam maar de raden van bestuur zijn identiek samengesteld en er worden eensluidende beleidslijnen uitgezet. Verder komt er één algemeen directeur. In een overgangsfase blijven de bestaande managementstructuren functioneren, maar stapsgewijs wordt er werk gemaakt van één sterke groep. De werkingen worden op elkaar afgestemd, en boekhouding, personeelsdienst en informatica worden geïntegreerd. Aansturing gebeurt vanuit één management. De zijn er in elk
geval van overtuigd, dat dit voor de sociale tewerkstelling in Noord-West-Vlaanderen de enige juiste beleidsoptie is.

(FN-Meegedeeld-Arcotec)
Meer economisch nieuws

Meer over Economie    Tewerkstelling    Horeca    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag