Sportnieuws uit de regio

Openbaar onderzoek regionaal stedelijk gebied Brugge herstart


Audio Reportage

Openbaar onderzoek regionaal stedelijk gebied Brugge herstart
Brugge, dinsdag 16/2/2010. De Vlaamse regering heeft een herstart bevolen van het openbaar onderzoek voor de afbakening van het "regionaal stedelijk gebied Brugge". Een "administratieve fout", die mogelijks zou kunnen leiden tot het afkeuren van de afbakening door de Raad Van State, is de oorzaak van de nieuwe vertraging van het dossier dat ondermeer vitaal is voor het nieuwe voetbalstadion en de heraanleg van het kruispunt van de expresweg en de Chartreuseweg. Het openbaar onderzoek werd immers niet aangekondigd met een radiobericht, hoewel dit decretaal een vereiste is. Wegens een communicatiefout van de Vlaamse Overheid zal het onderzoek lopen van 26 februari tot en met 26 april 2010. Adviezen, opmerkingen en bezwaren die reeds zijn uitgebracht, zijn ontvankelijk en moeten niet opnieuw worden ingediend.

In december keurde de Vlaamse Regering het ontwerp "Afbakening regionaal stedelijk gebied Brugge" goed. Het openbaar onderzoek zou lopen van 20 januari tot 20 maart.

Stadionproject

In het voorstel van RUP wordt een deel van het gebied 'Oostkampse Baan' samen genomen met het gebied 'Chartreuse' om daar een menging van activiteiten toe te staan waaronder een voetbalstadion, winkels, kantoren en parkvoorzieningen. Er worden heel wat randvoorwaarden opgelegd waaraan een concreet initiatief zal moeten voldoen. RESOC Brugge is ondertussen al belast met het tot stand brengen van "een permanente overlegstructuur tussen het stadsbestuur Brugge, het gemeentebestuur Oostkamp, het gemeentebestuur Zedelgem, Club Brugge, Cercle Brugge, en de eventuele exploitatievennootschap voor de realisatie van het project voetbalstadion op de site Chartreuse".

Maar de plannen die Resoc ontwikkelt zitten dus nu nog maar eens in de administratieve molen, want het openbaar onderzoek dat op 20 januari werd gestart, werd niet aangekondigd met een radiobericht, hoewel dit decretaal een vereiste is. Om die reden wordt het openbaar onderzoek opnieuw aangekondigd en loopt het van 26 februari tot en met 26 april 2010. Adviezen, opmerkingen en bezwaren, die op basis van de eerste aankondiging zijn uitgebracht, zijn ontvankelijk en moeten niet opnieuw worden ingediend.

Er kunnen wel nieuwe opmerkingen en bezwaren gestuurd worden naar worden naar Vlacoro en de verschillende gemeentebesturen moeten de plannen langer publiek ter beschikking houden...

(FN-Meegedeeld-Eigen Berichtgeving)
Alle sportnieuws van de Stadsomroep

afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag