Economie

Resoc blijft stadiondossier sturen


Audio Reportage

Resoc blijft stadiondossier sturen
Brugge, vrijdag 11/12/2009. De Vlaamse Regering heeft deze middag beslist tot voorlopige vaststelling van het ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge". De regering heeft op vraag van minister Philippe Muyters RESOC Brugge belast met het tot stand brengen van "een permanente overlegstructuur tussen het stadsbestuur Brugge, het gemeentebestuur Oostkamp, het gemeentebestuur Zedelgem, Club Brugge, Cercle Brugge, en de eventuele exploitatievennootschap voor de realisatie van het project voetbalstadion op de site Chartreuse".

De Vlaamse regering zal de werkwijze evalueren voor de opmaak van het register van percelen die door de bestemmingswijziging aanleiding geven tot een planschadevergoeding, een planbatenheffing of een kapitaal- of gebruikersschadecompensatie ingevolge een bestemmingswijziging of overdruk op basis van de resultaten van het openbaar onderzoek over het GRUP en zo mogelijk ook op basis van andere planprocedures.

(FN-Meegedeeld-Vlareg)
Meer economisch nieuws

Meer over Economie    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag