Nieuws uit de Brugse regio

Verkaveling weidegebied Klein Appelmoes blijft moeilijk verteerbaar


Audio Reportage

Verkaveling weidegebied Klein Appelmoes blijft moeilijk verteerbaar
Brugge, dinsdag 15/12/2009. Vanavond beslist de gemeenteraad mee over de toekomst van "Klein Appelmoes". Een aantal bewoners van de Astridlaan en omgeving blijven met de moed der wanhoop protesteren tegen de voorgenomen verkavelingsplannen voor het weidegebied Klein Appelmoes. De verkaveling wordt afgedaan als een inbreidingsproject, dat tegemoet zou komen aan een sterk stijgende behoefte aan sociale en andere woningen. Volgens hen is de herbestemming van Klein Appelmoes, gelegen tussen de Astridlaan en het komgebied rond de Gemene Weidebeek, strijdig met de huidige inzichten inzake ruimtelijke ordening en met het huidig en toekomstig algemeen belang. Klein Appelmoes is immers een overstromingsgevoelig gebied en is, door zijn langdurig aanleunen bij een natuurgebied, zelf tot natuurgebied ontwikkeld. Er bouwen staat volgens de buren haaks op de visie van kernversterkende woon-inbreiding: een natuurgbied van 50 hectare verstoren is geen inbreiding.

Dr. Ir. Pieter Spanoghe, die zelf een langgerekte tuin bezit die volledig in het bedreigde gebied is gelegen, wijst er op dat het onzinnig is het plangebied Klein Appelmoes rechtlijnig te doorklieven en een gedeelte te herbestemmen voor woningbouw. Het natuurgebied Gemene Weidebeek en het aanpalende weidegebied Klein Appelmoes hebben zich in de loop der jaren tot één uniek landschap ontwikkeld, dat het verdient ook voor de komende generaties in zijn geheel bewaard te blijven. Het zou onvergeeflijk zijn een kwart van dit gebied op te offeren voor woningbouw door op geld beluste bouwpromotoren, terwijl in Brugge tal van inbreidingsprojecten, niet in natuurgebieden, nog op realisatie wachten.

Niemand luistert

In een mail aan de 300 omwonenden van het gebied, die allen een petitie om het gebied van het gebied tekenden, maakt Spanoghe, die voorzitter is van de actiegroep, duidelijk dat de contacten met het stadsbestuur bijzonder stroef zijn en dat een luisterend oor in de Brugse politiek aan de kant van de meerderheid ver te zoeken is. Plannen om naar de Raad Van State te stappen lijken ook nutteloos, vinden de actievoerders, verwijzend naar Groen vzw die van de Raad Van State gelijk kreeg over de headquarterszone in het Chartreusegebied, maar de stad is er nu al in geslaagd met het stadion als glijmiddel het project weer op de rails te krijgen. Frustrerend...

(FN-Eigen Berichtgeving)
Meer over Ruimtelijke Ordening    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag