Nieuws uit de Brugse regio

Alain Petit is de nieuwe voorzitter sp.a Brugge


Audio Reportage


Brugge, maandag 30/11/2009. Zondag hebben de leden van sp.a Brugge een nieuwe voorzitter en een nieuw dagelijks bestuur verkozen. Alain Petit, een 36-jarige econoom uit Sint-Michiels, neemt het voorzitterschap over van André Van Nieuwkerke. Tezelfdertijd werd een nieuw dagelijks bestuur verkozen.

'Het is een eer als voorzitter te worden verkozen van een belangrijke afdeling als Brugge die historisch altijd veel heeft betekend. Wie denkt na de recente verkiezingsuitslagen dat onze leden het hoofd laten hangen, heeft het verkeerd voor. De strijdlust bij onze militanten en mandatarissen groeit met de dag. Het nieuw dagelijks bestuur is een dynamische ploeg met als hoofddoel die strijdvaardigheid te ondersteunen, te structureren en in concrete resultaten om te zetten', zegt Alain Petit.

Uittredend voorzitter André Van Nieuwkerke stelt: 'het is met veel vertrouwen en een gelukkig gevoel dat ik de Brugse partijverantwoordelijkheid overdraag aan een verjongde, eigentijdse en kwaliteitsvolle ploeg onder leiding van Alain Petit. Deze vernieuwde werking moet en zal zich verzilveren ten voordele van de Brugse bevolking en het stedelijk politiek beleid. In die zin sluit ik mijn voorzitterschap met een goed geweten en een positieve verwachting af.' 'De sterkte van de sp.a lag altijd in zijn militanten. Ik kan dan alleen maar toejuichen dat een frisse nieuwe ploeg klaarstaat om de verkiezingen van 2011 en 2012 voor te bereiden', vult volksvertegenwoordiger en gemeentelijk fractieleider Renaat Landuyt aan.

Het nieuwe bestuur werd verkozen op basis van een uitgebreide intentieverklaring, een visie waar de partij naartoe moet gaan. 'Verkiezingen gaan idealiter niet over personen, maar over projecten. Dat was hier zeker het geval, anders kan een voor de buitenwereld notoir onbekende als mezelf geenvoorzitter worden. De leden hebben hier in de eerste plaats voor een visie gekozen, niet voor een groep personen', aldus Alain Petit.

In de intentieverklaring stelt sp.a dat het zijn aanwezigheid in het Brugse straatbeeld wil verhogen via de wijkcomités van de partij en de banden met de lokale socialistische vakbonden en mutualiteit wil aangehalen. Ook moet de samenwerking tussen het partijbestuur en de gemeentelijke fractie verder vernauwen en moet het Brugse beleid ook meer wegen op de nationale ideologische debatten van de partij.

(FN-Meegedeeld-sp.a)
Meer over Tewerkstelling    Politiek    sp.a    Renaat Landuyt    Vakbonden    Sint-Michiels    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag