Nieuws uit de Brugse regio

Gemeenteraad beantwoordt eerste verzoekschrift met halve leugen


Audio Reportage

Gemeenteraad beantwoordt eerste verzoekschrift met halve leugen
Brugge, dinsdag 24/11/2009. De Brugse gemeenteraad behandelde maandagavond voor het eerst een 'verzoekschrift'. Het nieuwe gemeentedecreet, dat in januari 2007 in werking trad, voorziet deze nieuwe mogelijkheid van burgers om actiever te participeren in het gemeentebeleid, en verplicht de stad het schrijven te behandelen, voor te leggen aan de gemeenteraad én te beantwoorden. Het systeem was in Brugge nog nooit gebruikt, maar nu slaakte Luc Vanneste van het Groene Gordel front (GGF) namens enkele actiegroepen op deze manier een 'laatste noodkreet vanuit het Lappersfortbos'.

Halve leugen

Er was rond 23 uur op zijn minst nog één gemeenteraadslid fris genoeg om in te zien dat het antwoord van de burgemeester aan het Groene Gordel front een halve leugen bevatte: Jurgen Vanpraet stelde dat "de bewering van de burgemeester, dat de stad 300 hectare extra bos heeft gerealiseerd, niet klopt: terwijl de stad zonder twijfel inspanningen had gedaan om 300 hectare bos en gronden aan te kopen, werden er ook bomen gekapt. Misschien zelfs meer dan die 300 hectare, dus hoort het woord extra niet in het antwoord," vond Vanpraet. "In werkelijkheid kappen we in Vlaanderen zelfs meer dan we bij planten. In de voorbije 30 jaar is het bomenbestand in Vlaanderen met 4% gedaald. Die negatieve ruimtebalans is de realiteit," zei Vanpraet. De burgemeester hield echter halstarrig voet bij stuk, dat hij 300 hectare had gerealiseerd: beiden hadden uiteraard gelijk maar ze praatten over iets anders en het woordje extra was duidelijk teveel in het antwoord van de burgemeester, dat wellicht met het grootste gemak door het GGF zal gecontesteerd worden.

(FN-Eigen Berichtgeving)
Meer over Actie    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag