Sportnieuws uit de regio

Zedelgem falikant tegen stadion in Chartreusegebied


Audio Reportage

Zedelgem falikant tegen stadion in Chartreusegebied
Brugge, dinsdag 10/11/2009. De gemeente Zedelgem vindt dat de beslissing van de Vlaamse Regering om een voetbalstadion voor Club Bruigge te laten bouwen in de site Chartreuse de slechtst mogelijke oplossing was voor Loppem: het stadion wordt immers nog dichter bij de kern van Loppem ingeplant, dan bij de vroegere plannen. De burgemeester heeft morgen 11 november de gemeenteraad voor een extra zitting bijeen geroepen om het dossier te bespreken, zegt bevoegde schepen Patrick Arnou.

'De huidige ligging valt bovendien buiten het grondgebied valt van de gemeente Zedelgem zodat de gemeente geen enkele rechtstreekse impact heeft. Ze kan niet tussen komen om de bewoning van haar kern Loppem zoveel mogelijk te beschermen en te vrijwaren, en dit noch bij de bouw, noch bij de latere uitbating van het stadion. Dit is onlogisch en niet redelijk verantwoord. Tevens moet ook vastgesteld worden dat dit alles gebeurd is zonder verdere inspraak of onderhandeling met de gemeente Zedelgem,' zegt Arnou.

Brugge Noord

'Er moet eigenlijk worden geopteerd voor een vestiging in het noorden van Brugge, die trouwens eerder reeds als een mogelijke piste werd voorgesteld, ook vanuit Brugge. Het is immers duidelijk dat zen locatie in het noorden van Brugge vanuit het milieu-oogpunt en mogelijke hinder veel minder schadelijk is, de groene gordel rond Brugge onaangetast laat en veel beter scoort vanuit het oogpunt van de overlast voor bewoners, aangezien er geen onmiddellijk aanliggende woonkernen zijn,' besluit schepen Patrick Arnou.

(FN-Meegedeeld-Zedelgem)
Alle sportnieuws van de Stadsomroep

Meer over Milieu    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag